Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]
[ ]
[ ]
Новини 2020

ПВСЧПСН
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 


 


Търси PHARMABG.NETОнлайн

Гости: 5, Регистрирани: 0 ...

най-много онлайн: 171
(Регистрирани: 0, Гости: 171) на 27 авг : 22:00

Регистрирани: 215
Най-новият регистриран: pharmabg

Форуми

Редактори: admin , salvia, иван, Post to Facebook, pharmabg
Автор Отговор
admin
неделя 18 декември 2011 - 02:03:02
admin=salvia.... моите мнения са си мои лични


Регистриран потребител #1
Регистриран: четвъртък 20 ноември 2008 - 21:27:53
съобщения: 2956
www.mlsp.government.bg


Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България
- Клас 2 - Аналитични специалисти
Този клас включва следните подкласове: 
Подклас 22 - Природонаучни и здравни специалисти
Професиите и длъжностите в този подклас са класифицирани в следните групи: 
Група 222 - Здравни специалисти
Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи: 
..........................>>>>>
(2224) Единична група 2224 - Фармацевти

От 2010 има синхронизация с Международна стандартна класификация на професиите.
Там сме -
Код 226 - Други медицински и здравни специалисти


     2262      - Фармацевт

http://www.mlsp.government.bg/class/store/Zapoved_Struktura_NKPD_2010.pdf


[ Редактирано неделя 18 декември 2011 - 02:07:53 ]

_________________________________________

Моля, посетителите да кликнат по един път на рекламата, за да поощрят този сайт!

препоръчано

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Как изобщо бихме могли да притежаваме каквото и да било?
В най-добрият случай сме само временни собственици
на играчките си за кратък отрязък от време.

=======
Най-отгоре
Post to Facebook
неделя 18 декември 2011 - 02:10:28


Регистриран потребител #500
Регистриран: сряда 21 септември 2011 - 06:43:20
съобщения: 187

Добави коментар към горната статия ^ bv.gif________________________________
__________________________________
Моля, посетителите да кликнат по един път на рекламата, за да поощрят този сайт!
Най-отгоре
admin
неделя 18 декември 2011 - 02:23:17
admin=salvia.... моите мнения са си мои лични


Регистриран потребител #1
Регистриран: четвъртък 20 ноември 2008 - 21:27:53
съобщения: 2956


ОБРАЗЕЦДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА


Длъжност – МАГИСТЪР-ФАРМАЦЕВТ

Наименование Магистър, фармацевт Код по НКПД 
2224 7001

Структурно звено
структурна единица
териториално звено


Подчиненост, връзки и взаимодействия
Длъжността е подчинена на: Управителя на дружеството
Как се получават и отчитат задачите

Длъжността ръководи: 
Административно – Помощник-фармацевт

Методически – Помощник-фармацевт

Място в структурата:

Управител на аптеката

Магистър-фармацевт

Помощник-фармацевт


Цел на длъжността:
Извършва търговия на дребно в аптеката на лекарствени продукти, разрешени за употреба в страната.


Основни взаимоотношения
Вътрешни:
В работата си взаимодейства с управителя на аптеката, отдел „Счетоводство“, отдел „Маркетинг“.
Външни:
Длъжността предвижда взаимодействие с НЗОК, РЦЗ, РИОКОЗ.

Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността
Задължения:
1. Приема доставените от търговци на едро в аптеката лекарствени продукти, медицински консумативи и козметика, извършва проверка на съответствието на доставената стока с придружаващите документи, подписва фактурите за получените стоки. 
2. Съхранява, опакова и отпуска по лекарско предписание и без лекарско предписание на разрешени за употреба в страната лекарствени продукти, както и козметични и санитарно-хигиенни средства в съответствие с ЗЛАХМ, ЗКНВП, както и всички подзаконови наредби и в съответствие със законодателството на Република България. Консултира пациентите относно състава и лечебните качества на предлаганите лекарствени продукти, като полага необходимата грижа и внимание към всеки отделен пациент.
3. Непрекъснато повишава професионалната си квалификация.
4. Ежедневно изготвя заявки за зареждане на аптеката с лекарствени продукти и консумативи към търговците на едро, като цели тяхното оптимизиране.
5. Контролира работата на помощник-фармацевтите в аптеката.
6. Грижи се за поддържането на хигиена в аптеката.
7. Спазва всички изисквания, произтичащи от индивидуалния договор с НЗОК за отпускане на лекарства, изцяло или частично платени от НЗОК. Изготвя всички необходими документи и справки по изпълнение на договорните отношения с НЗОК.
8. Изготвя всички необходими справки за нуждите отдел „Счетоводство“.
9. Следи за срока на годност на наличната в аптеката стока, организира активното предлагане на стоки с кратък остатъчен срок на годност и при невъзможност за реализирането им своевременно ги връща на търговеца на едро. 
10. При проверка от органите на НАП, НЗОК, РИОКОЗ, ИАЛ и други представя всички необходими документи и оказва необходимото съдействие за нормалното и бързо протичане на проверката.
11. При продажба на лекарства на пациент задължително издава касова бележка.
12. Въвежда в аптечната програма лекарствата и попълва задължителните реквизити в рецептурната бланка на НЗОК в момента на отпускане.
13. Изпълнява всички други устни или писмени законни разпореждания на ръководителите си. 
14. Спазва всички изисквания, произтичащи от нормативните актове, регламентиращи търговията на дребно с лекарства.
15. Спазва задълженията по Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Правилника за вътрешен трудов ред.
Права:
Всички права, произтичащи от Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за вътрешен трудов ред и индивидуалния договор.
Специфични функции и задачи:
Длъжността е материално-отчетническа. Борави се с лекарства и пари в брой.


Профил на длъжността
Постижения на изпълнителя:
Работа с компютър – MS Office, Internet
Вид и равнище на образованието:
Висше фармацевтично образование с образователно-квалификационна степен магистър-фармацевт и придобита правоспособност.
Професионален/управленски опит:
Не се изисква.
Специални умения:
Да познава нормативните актове, свързани с дейността.
Да е запознат с изискванията и механизма за работа с лекарства, изцяло или частично заплащани от НЗОК.
Владеене на чужди езици:
Не се изисква.
Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики: (задължителни и препоръчителни)
Да е дееспособен български гражданин.
Да не е лишен от правото да упражнява професията на магистър-фармацевт.
Да не е осъждан за престъпления, свързани с упражняване на професията му, за присвоителни престъпления или за умишлени престъпления срещу личността.

Условия на труд и производствена среда:
Работа в аптека
Специфични условия на труд:
Режим на труд и почивка:
Съгласно Правилника за вътрешен трудов ред
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
За длъжността се предвиждат работно облекло и лични предпазни средства.
Битови придобивки и привилегии:
Съобразно нормативната уредба и условията по колективния трудов договор.


Други
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда на нейното утвърждаване.


Система за работната заплата:
Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешнофирмената система за възнаграждение.

Длъжностната характеристика е

ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ: УТВЪРДИЛ:

/....................../ /...................../ /..................../

(подпис, дата) (подпис, дата) (подпис, дата)
Получих длъжностната си характеристика и съм запознат с нея.


.................................................................................................................................
(трите имена)
..................................................
(подпис, дата)

_________________________________________

Моля, посетителите да кликнат по един път на рекламата, за да поощрят този сайт!

препоръчано

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Как изобщо бихме могли да притежаваме каквото и да било?
В най-добрият случай сме само временни собственици
на играчките си за кратък отрязък от време.

=======
Най-отгоре
admin
неделя 18 декември 2011 - 02:28:31
admin=salvia.... моите мнения са си мои лични


Регистриран потребител #1
Регистриран: четвъртък 20 ноември 2008 - 21:27:53
съобщения: 2956
ОБРАЗЕЦ

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
Длъжност – УПРАВИТЕЛ НА АПТЕКА

Наименование Управител, аптека/здравно заведение
Код по НКПД 2224 7006

Структурно звено

структурна единица
териториално звено


Подчиненост, връзки и взаимодействия

Длъжността е подчинена на: Управителя на дружеството

Длъжността ръководи:

Административно – Магистър-фармацевт
Методически – Магистър-фармацевт

Място в структурата:


Управител на дружеството


Управител на аптека


Магистър-фармацевтЦел на длъжността:

Ръководи и организира дейността в аптеката.


Основни взаимоотношения

Вътрешни:
Взаимодейства си с останалите фармацевти в аптеката, с отдел „Счетоводство“, отдел „Маркетинг“.

Външни:

Длъжността предвижда взаимодействие с НЗОК, РЦЗ, РИОКОЗ.

Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността

Права и задължения:
1. Организира и ръководи работата в аптеката.
2. Изготвя и следи за спазването на работния график в аптеката.
3. Приема доставените от търговци на едро в аптеката лекарствени продукти, медицински консумативи и козметика, извършва проверка на съответствието на доставената стока с придружаващите документи, подписва фактурите за получените стоки.
4. Съхранява, опакова и отпуска по лекарско предписание и без лекарско предписание на разрешени за употреба в страната лекарствени продукти, както и козметични и санитарно-хигиенни средства в съответствие с ЗЛАХМ, ЗКНВП, както и всички подзаконови наредби и в съответствие със законодателството на Република България. Консултира пациентите относно състава и лечебните качества на предлаганите лекарствени продукти, като полага необходимата грижа и внимание към всеки отделен пациент.
5. Изготвя справките към РЦЗ по отношение работата с упойващите и психотропни лекарствени средства и води специалния регистър за наркотичните вещества, доставяни, съхранявани и отпускани при наличие на издадена лицензия от МЗ за работа с упойващи и психотропни вещества.
6. Непрекъснато повишава професионалната си квалификация и следи за повишаването на тази на останалия персонал в аптеката.
7. Ежедневно изготвя заявки за зареждане на аптеката с лекарствени продукти и консумативи към търговците на едро, като цели тяхното оптимизиране.
8. Контролира работата на помощник-фармацевтите в аптеката.
9. Следи и се грижи за поддържането на хигиена в аптеката.
10. Спазва всички изисквания, произтичащи от индивидуалния договор с НЗОК за отпускане на лекарства, изцяло или частично платени от НЗОК. Изготвя всички необходими документи и справки по изпълнение на договорните отношения с НЗОК.
11. Изготвя всички необходими справки за нуждите отдел „Счетоводство“.
12. Следи за срока на годност на наличната в аптеката стока, организира активното предлагане на стоки с кратък остатъчен срок на годност и при невъзможност за реализирането им своевременно ги връща на търговеца на едро.
13. При проверка от органите на НАП, НЗОК, РИОКОЗ, ИАЛ и други представя всички необходими документи и оказва необходимото съдействие за нормалното и бързо протичане на проверката.
14. При продажбата на лекарства на пациентите следи за задължителното издаване на касова бележка.
15. Отпуска и въвежда в аптечната програма лекарствата, изцяло или частично заплащани от НЗОК.
16. Попълва задължителните реквизити в рецептурна бланка НЗОК, рецептурна книжка на хронично болен в момента на отпускане на лекарствата.
17. Изпълнява всички други устни или писмени законни разпореждания на ръководителите си.
18. Спазва всички изисквания, произтичащи от нормативните актове, регламентиращи търговията на дребно с лекарства.
19. Спазва задълженията по Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Правилника за вътрешен трудов ред.

Права:

Всички права, произтичащи от Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за вътрешен трудов ред и индивидуалния договор.
Специфични функции и задачи:
Длъжността е материално-отчетническа. Борави се с лекарства и пари в брой.


Профил на длъжността

Постижения на изпълнителя:
Работа с компютър – MS Office, Internet
Вид и равнище на образованието:
Висше фармацевтично образование с образователно-квалификационна степен магистър-фармацевт и придобита правоспособност.
Професионален/управленски опит:
Минимум 1 г. трудов стаж по специалността.
Специални умения:
Да познава ЗЛАХМ, ЗКНВП, КТ, ЗЗБУТ и всички подзаконови нормативни актове към тях.
Да е запознат с изискванията и механизма за работа с лекарства, изцяло или частично заплащани от НЗОК.
Владеене на чужди езици:
Не се изисква.
Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики: (задължителни и препоръчителни)
Да е дееспособен български гражданин.
Да не е лишен от правото да упражнява професията на магистър-фармацевт.
Да не е осъждан за престъпления, свързани с упражняване на професията му, за присвоителни престъпления или за умишлени престъпления срещу личността.

Условия на труд и производствена среда:

Работа в аптека.

Режим на труд и почивка:

Съгласно Правилника за вътрешен трудов ред.
Режим на труд и почивка;
Съобразно организацията на труд в правилника за вътрешния трудов ред.
Битови придобивки и привилегии;
Съобразно нормативната уредба и условията по колективния трудов договор.


Други

Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда на нейното утвърждаване.

Система за работната заплата:

Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешнофирмената система за възнаграждение
Длъжностната характеристика е

ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ: УТВЪРДИЛ:


/....................../ /...................../ /..................../


(подпис, дата) (подпис, дата) (подпис, дата)

Получих длъжностната си характеристика и съм запознат с нея.


.................................................................................................................................

(трите имена)
..................................................
(подпис, дата)[ Редактирано неделя 18 декември 2011 - 02:31:02 ]

_________________________________________

Моля, посетителите да кликнат по един път на рекламата, за да поощрят този сайт!

препоръчано

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Как изобщо бихме могли да притежаваме каквото и да било?
В най-добрият случай сме само временни собственици
на играчките си за кратък отрязък от време.

=======
Най-отгоре
Post to Facebook
неделя 18 декември 2011 - 02:32:51


Регистриран потребител #500
Регистриран: сряда 21 септември 2011 - 06:43:20
съобщения: 187

Добави коментар към горната статия ^ bv.gif________________________________
__________________________________
Моля, посетителите да кликнат по един път на рекламата, за да поощрят този сайт!
Най-отгоре
 

Иди:     Най-отгоре

Публикувайте тази тема: rss 0.92 Публикувайте тази тема: rss 2.0 Публикувайте тази тема: RDF
Powered by e107 Forum System


Back on top ^'crystalx 1.1' by Joei. Original html theme by Nuvio. This theme also contains code by Wiedhodho.
Време за изпълнение: 0.0780 сек., 0.0147 от тях за заявки.