Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]
[ ]
[ ]
Новини 2020

ПВСЧПСН
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 


 


Търси PHARMABG.NETОнлайн

Гости: 4, Регистрирани: 0 ...

най-много онлайн: 171
(Регистрирани: 0, Гости: 171) на 27 авг : 22:00

Регистрирани: 215
Най-новият регистриран: pharmabg

Форуми

PHARMABG.NET :: Форуми :: Подкатегории :: БФС
 
<< Предишна тема | Следваща тема >>
ПРОТОКОЛ № 92
Редактори: admin , salvia, иван, Post to Facebook, pharmabg
Автор Отговор
admin
петък 18 ноември 2016 - 17:44:27
admin=salvia.... моите мнения са си мои лични


Регистриран потребител #1
Регистриран: четвъртък 20 ноември 2008 - 21:27:53
съобщения: 2956
ПРОТОКОЛ № 92

от редовно заседание на Управителния съвет на
Български фармацевтичен съюз

На 09.11.2016 г. в седалището на БФС, зала G3 се проведе редовно заседание на
Управителния съвет на БФС.
Начален час на заседанието: 13:35 ч.
Необходим кворум за провеждане на заседанието 8 души.
Към началото на заседанието присъстват 8 членове на УС на БФС: Проф. Илко Гетов,
Светослав Крумов, Борислав Борисов, Валентин Андонов, Златина Делчева, Маргарита
Грозданова, Саад Алуани, Цветанка Вълчанова.
Заседанието v
може / не може да започне.

Общ брой членове на УС участващи в заседанието 12 души

13:50 часа Димитрия Стайкова се присъединява към заседанието.
13:56 часа Рени Въткова и Тодор Найденов се присъединяват към заседанието.
15:00 часа Лилия Богданова се присъединява към заседанието.

Присъстват следните представители на комисии на БФС и гости:

Анжела Мизова – председател на Контролната комисия на БФС, Стефан Балкански –
председател на Комисия по качество на БФС, адв. Васил Пандов, Радостина Христова и
Мария Стефанова представители на ВИА Кънсълтинг.

Дневен ред:

1.
Анализ на организацията, провеждането, организационното състояние и
отчет за изпълнение на план-сметка за проведения V-ти Редовен отчетноизборен конгрес на БФС, 01-02.10.2016 г.
Докладват членове на УС и Димитър Митков
/за информация/

2. Определяне на дати и място на провеждане на БФД 2017.
Докладва маг.-фарм. Светослав Крумов
/за решение/

3. ПР и медийно обслужване на БФС за мандат 2016-2019.
Докладва представител на Виа кънсълтинг
/за решение/

4. Експертни комисии на БФС мандат 2016-2019 година – Приложение 1
„Правила на УС на БФС за създаването и дейността на Експертни комисии на
УС на БФС“ от 20.11.2013 г.
Докладва проф. Илко Гетов
/за решение/

5. Разпределение на отговорностите на членовете на УС на БФС, определяне на
отговорници на териториален принцип за РФК.
Докладва проф. Илко Гетов
/за решение/

6. Редовни заседания на УС на БФС и планирани събития до края на 2016 г.
Докладва маг.-фарм. Светослав Крумов
/за решение/

7. План за изпълнение на дейностите, възложени на БФС с РМС №
905/27.10.2016 г.
Докладва маг.-фарм. Стефан Балкански, председател на Комисия по качество
на БФС
/за решение/

8. Организация и провеждане на 10 февруари 2017 г. – „Ден на съсловната
организация на магистър-фармацевтите в България“.
Докладва маг.-фарм. Светослав Крумов и представител на Виа кънсълтинг
/за информация/

9. Организационен комитет за организация и провеждане на 10 февруари 2017 г.
– „Ден на съсловната организация на магистър-фармацевтите в България“.
Докладва проф. Илко Гетов
/за решение/

10. Предоставяне на услуга застраховка „Професионална отговорност за
медицинска грешка“ и „Обща гражданска отговорност“ на редовни членове
на БФС от фирма „Реномиа“ ООД. (подлежи на промяна!!!)
Докладва маг.-фарм. Светослав Крумов и адв. Васил Пандов
/за решение/

11. Членство на БФС в Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE) –
http://www.pcne.org/ Приложение 2
Докладва проф. Илко Гетов
/за решение/

12. Рекламни материали за ЧНГ 2017 г.
Докладва маг.-фарм. Светослав Крумов
/за решение/

13. Разни:
a. Информация за участие на представители на УС на БФС в събития,
кръгли маси и др. през м. октомври 2016 г.
b. Информация за проект на ЗИД на ЗЛПХМ
c. Информация за проект на ЗБНЗОК 2017
d. Информация за плащания по НЗОК до края на 2016 г.
e. Информация за ЗИД на ЗЗ в частта за продължаващо медицинско
обучение

Предложение
- т. 10 да бъде включена в дневния ред на редовното разширено заседание на 17.12.2016 г., в
рамките на което присъстващите представители на РФК ще могат да участват в
обсъжданията и изразят становище.
- Постъпилото предложение от маг.-фарм. Златина Делчева, член на УС на БФС, за
разглеждане на предстоящото изтичане на издадените електронни подписи през м. март
2017 г. да бъде включено в дневния ред на редовното разширено заседание на 17.12.2016г.,
в което ще вземат участие представители на РФК.

- В т. 12 Разни да бъдат допълнени още две подточки:
f: Резултати относно изпратени писма от УС на БФС до компетентните органи във връзка с
признаване на професионална квалификация на магистър-фармацевт на лица, притежаващи
неистински дипломи.
g: Проведена работна среща между оперативното ръководство на БФС и представители на
Министерство на здравеопазване относно стартиране на пилотен проект за електронно
здравеопазване на министерството в частта електронна рецепта и електронно здравно досие.

Предложение
- Да бъде гласуван предложения проект на дневен ред с така направените изменения и
допълнения.

Дневен ред:
1.
Анализ на организацията, провеждането, организационното състояние и
отчет за изпълнение на план-сметка за проведения V-ти Редовен отчетноизборен конгрес на БФС, 01-02.10.2016 г.
Докладват членове на УС и Димитър Митков
/за информация/
2. Определяне на дати и място на провеждане на БФД 2017.
Докладва маг.-фарм. Светослав Крумов
/за решение/
3. ПР и медийно обслужване на БФС за мандат 2016-2019.
Докладва представител на Виа кънсълтинг
/за решение/
4. Експертни комисии на БФС мандат 2016-2019 година – Приложение 1
„Правила на УС на БФС за създаването и дейността на Експертни комисии на
УС на БФС“ от 20.11.2013 г.
Докладва проф. Илко Гетов
/за решение/
5. Разпределение на отговорностите на членовете на УС на БФС, определяне на
отговорници на териториален принцип за РФК.
Докладва проф. Илко Гетов
/за решение/
6. Редовни заседания на УС на БФС и планирани събития до края на 2016 г.
Докладва маг.-фарм. Светослав Крумов
/за решение/
7. План за изпълнение на дейностите, възложени на БФС с РМС №
905/27.10.2016 г.
Докладва маг.-фарм. Стефан Балкански, председател на Комисия по качество
на БФС
/за решение/

8. Организация и провеждане на 10 февруари 2017 г. – „Ден на съсловната
организация на магистър-фармацевтите в България“.
Докладва маг.-фарм. Светослав Крумов и представител на Виа кънсълтинг
/за информация/
9. Организационен комитет за организация и провеждане на 10 февруари 2017 г.
– „Ден на съсловната организация на магистър-фармацевтите в България“.
Докладва проф. Илко Гетов
/за решение/
10. Членство на БФС в Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE) –
http://www.pcne.org/ Приложение 2
Докладва проф. Илко Гетов
/за решение/
11. Рекламни материали за ЧНГ 2017 г.
Докладва маг.-фарм. Светослав Крумов
/за решение/

12. Разни:
a. Информация за участие на представители на УС на БФС в събития,
кръгли маси и др. през м. октомври 2016 г.
b. Информация за проект на ЗИД на ЗЛПХМ
c. Информация за проект на ЗБНЗОК 2017
d. Информация за плащания по НЗОК до края на 2016 г.
e. Информация за ЗИД на ЗЗ в частта за продължаващо медицинско
обучение
f. Резултати относно изпратени писма от УС на БФС до компетентните
органи във връзка с признаване на професионална квалификация на
магистър-фармацевт на лица, притежаващи неистински дипломи
g. Проведена работна среща между оперативното ръководство на БФС и
представители на Министерство на здравеопазване проект на система
за електронно здравеопазване в частта електронна рецепта и
електронно здравно досие

Гласуване
ЗА – 8; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0;
Решение
Приема се.
Гласували „за”: Проф. Илко Гетов, Светослав Крумов, Борислав Борисов, Валентин
Андонов, Златина Делчева, Маргарита Грозданова, Саад Алуани, Цветанка Вълчанова.

                 По т.1 Анализ на организацията, провеждането, организационното състояние и
                               отчет за изпълнение на план-сметка за проведения V-ти Редовен
                              отчетно-изборен  конгрес на БФС, 01-02.10.2016 г.
                               Докладват членове на УС и Димитър Митков
                                /за информация/

Показаният резултат в отчета за изпълнение на план-сметката за проведения V-ти Редовен
отчетно-изборен конгрес на БФС, 01-02.10.2016 г. е в съответствие с планираните разходи в
бюджетния параграф. Реализирани са икономии вследствие на преговорите с ръководството
на хотела, да не се заплащат незаетите стаи, за излъчените и подадени делегати от РФК,
които не са взели участие в конгреса.
Съгласно решението на УС на БФС от 18.05.2016 г. са издадени фактури на РФК за
електронната система за гласуване на база на броя на регистрираните делегати в дните на

провеждане на конгреса. Към момента следните РФК не са извършили плащане за
електронната система: РФК Благоевград, РФК Варна, РФК Видин, РФК Враца, РФК
Кюстендил, РФК Пазарджик, РФК Перник, РФК Русе, РФК Смолян, РФК София-област,
РФК Стара Загора, РФК Хасково, РФК Шумен и РФК Ямбол. Единствено РФК Ловеч
нямаха делегати на проведения конгрес.
 В хода на дискусията Светослав Крумов запозна членовете на УС на БФС с постъпилото
становище на УС на РФК Стара Загора относно заплащането на електронната система за
гласуване, както и с постъпилото становище на Контролната комисия на БФС относно
оформянето на протоколите от проведените заседания.
Бе изтъкната и необходимостта от подобряване на директната комуникация с членовете на
БФС. Като възможности бяха обсъдени изработването на ежемесечен бюлетин и
разработването и използването на допълнителни комуникационни канали.

Предложения
- Да бъде приет отчетът за изпълнение на план-сметката за проведения V-ти Редовен
отчетно-изборен конгрес на БФС, 01-02.10.2016 г.
- УС на БФС да вземе под внимание становището на УС на РФК Стара Загора и при
организирането, свикването и провеждането на следващ конгрес.
 УС на БФС да извършва дейностите по неговата организация съгласно ЗСОМФ и Устава на БФС, като единствено определи дата и осигури място на провеждане на конгреса и техническата му организация.
Всички останали разходи, свързани с транспорта, настаняването и изхранването на делегатите,
да са за сметка на всяко РФК.

- УС на БФС да се съобрази с препоръките на Контролната комисия на БФС като проучи
възможността и финансовите параметри за оформяне на протоколите от заседанията под
формата на стенографски запис, като тази услуга да бъде предвидена като разход в бюджета
на БФС за 2017 г.
- УС на БФС да разработи стратегия за подобряване на комуникацията с членовете на БФС
със съдействието и подкрепата на ПР агенцията Виа кансълтинг.
Гласуване
ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0;
Решение
Приема се.
Гласували „за”: Проф. Илко Гетов, Димитрия Стайкова, Тодор Найденов, Светослав Крумов,
Борислав Борисов, Валентин Андонов, Златина Делчева, Рени Въткова, Маргарита
Грозданова, Саад Алуани, Цветанка Вълчанова.

                     По т.2
Определяне на дати и място на провеждане на БФД 2017.
                                     Докладва маг.-фарм. Светослав Крумов
                                     /за решение/

Главният секретар на УС на БФС маг.-фар. Светослав Крумов представи презентация и
направи преглед на различни възможности за провеждане на БФД 23-25 юни 2017 г.,
различно от традиционно използваните до момента НДК, IEC и Международния пловдивски
панаир. Бяха обсъдени различни варианти за провеждане в курортни места и крайморски
градове, както и в други градове във вътрешността на страната.
Бе отчетено, че провеждането на форума на северното и южното Черноморие крие риск за
настаняването на участниците и изложителите поради активния летен сезон, както и

невъзможността на комплексите за подсигуряване на достатъчно места на закрито за
провеждането на годишната гала вечер на фармацевта.
- Като едно от възможните места подробно беше представено предложението за Двореца на
културата и спорта, гр. Варна. Въпреки направените подобрения, залите за провеждане на
събитието не позволяват компактното разпределение на изложението и пленарните сесии,
като по-скоро се налага тяхното разделяне в различни части на сградата. В допълнение в
сградата има постоянен базар, което ще затрудни обезпечаването на контрола на достъпа до
събитието.
- Като друга възможност за провеждане на форума беше разгледано предложението за
Булстрад Арена Русе. В момента сградата е една от най-актуалните и функционално
ориентирани за провеждането на международни, национални, спортни и други събития.
Всички зали разполагат с необходимия капацитет места и техническо оборудване за
провеждане на научните пленарни сесии, годишната гала вечер, както и наличието на
техническо обезпечаване при изграждането и разположението на щандовете на
изложителите. Откриващата церемония на БФД може да се проведе както в комплекса
Булстрад Арена Русе, така и в Доходното здание на гр. Русе, чието разположение в центъра
на града, архитектура и стил, както и голямо централно фоайе и амфитеатралната зала
предоставя удобно пространство за организиране на церемонията.
Възможностите за хотелско настаняване включват тризвездни и четиризвездни хотели,
които са на пешеходно разстояние от Доходното здание и Булстрад Арена Русе, както и
предоставят бърз достъп до основните забележителности на града. Проучени са
възможностите за организиране и на сателитни симпозиуми по водите на река Дунав.
Близостта на гр. Русе с Румъния предоставя възможност събитието да бъде отворено и за
румънските колеги фармацевти и фирми.
- УС на БФС разгледа и обсъди постъпилото предложение за провеждане на БФД 2017 в гр.
Габрово от редовен член на колегията – маг.-фарм. Михаил Църов. Беше отбелязана като
интересна и идеята, представена в предложението, за отбелязване на 24 юни Еньовден на
открито в Етнографски музей „Етър“, придружен с базар на билките. Основни опасения,
членове на УС изразиха относно условията за настаняването на участници, лектори и гости,
описани в предложението, което е организирано в къщи за гости както разположени в самия
град, така и в близост до гр. Габрово като напр. с. Боженци, с. Кметовци, с. Черневци и др.
Това се налага поради липсата на достатъчен брой хотели в града, които да разполагат с
необходимия обем леглова база. От своя страна БФС ще трябва да договаря цени и условия
за настаняване с всеки хотел и къща за гости по отделно.

Предложение
- БФД 2017 да се проведат в периода 23-25 юни 2017 г. в гр. Русе, Булстрад Арена Русе.
Гласуване
ЗА – 9; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2;
Решение
Приема се.
Гласували „за”: Проф. Илко Гетов, Димитрия Стайкова, Светослав Крумов, Борислав
Борисов, Валентин Андонов, Златина Делчева, Рени Въткова, Маргарита Грозданова,
Цветанка Вълчанова.
Гласували „въздържали се”: Тодор Найденов, Саад Алуани.

Предложение
- Главният секретар на УС на БФС маг.-фар. Светослав Крумов и маг.-фарм. Саад Алуани,
член на УС на БФС да проведат работна среща с кмета на гр. Габрово и колегата маг.-фарм.
Църов, като бъдат проучени и обсъдени варианти и възможности за провеждане на събитие

невъзможността на комплексите за подсигуряване на достатъчно места на закрито за
провеждането на годишната гала вечер на фармацевта.
- Като едно от възможните места подробно беше представено предложението за Двореца на
културата и спорта, гр. Варна. Въпреки направените подобрения, залите за провеждане на
събитието не позволяват компактното разпределение на изложението и пленарните сесии,
като по-скоро се налага тяхното разделяне в различни части на сградата. В допълнение в
сградата има постоянен базар, което ще затрудни обезпечаването на контрола на достъпа до
събитието.
- Като друга възможност за провеждане на форума беше разгледано предложението за
Булстрад Арена Русе. В момента сградата е една от най-актуалните и функционално
ориентирани за провеждането на международни, национални, спортни и други събития.
Всички зали разполагат с необходимия капацитет места и техническо оборудване за
провеждане на научните пленарни сесии, годишната гала вечер, както и наличието на
техническо обезпечаване при изграждането и разположението на щандовете на
изложителите. Откриващата церемония на БФД може да се проведе както в комплекса
Булстрад Арена Русе, така и в Доходното здание на гр. Русе, чието разположение в центъра
на града, архитектура и стил, както и голямо централно фоайе и амфитеатралната зала
предоставя удобно пространство за организиране на церемонията.
Възможностите за хотелско настаняване включват тризвездни и четиризвездни хотели,
които са на пешеходно разстояние от Доходното здание и Булстрад Арена Русе, както и
предоставят бърз достъп до основните забележителности на града. Проучени са
възможностите за организиране и на сателитни симпозиуми по водите на река Дунав.
Близостта на гр. Русе с Румъния предоставя възможност събитието да бъде отворено и за
румънските колеги фармацевти и фирми.
- УС на БФС разгледа и обсъди постъпилото предложение за провеждане на БФД 2017 в гр.
Габрово от редовен член на колегията – маг.-фарм. Михаил Църов. Беше отбелязана като
интересна и идеята, представена в предложението, за отбелязване на 24 юни Еньовден на
открито в Етнографски музей „Етър“, придружен с базар на билките. Основни опасения,
членове на УС изразиха относно условията за настаняването на участници, лектори и гости,
описани в предложението, което е организирано в къщи за гости както разположени в самия
град, така и в близост до гр. Габрово като напр. с. Боженци, с. Кметовци, с. Черневци и др.
Това се налага поради липсата на достатъчен брой хотели в града, които да разполагат с
необходимия обем леглова база. От своя страна БФС ще трябва да договаря цени и условия
за настаняване с всеки хотел и къща за гости по отделно.

Предложение
- БФД 2017 да се проведат в периода 23-25 юни 2017 г. в гр. Русе, Булстрад Арена Русе.
Гласуване
ЗА – 9; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2;
Решение
Приема се.
Гласували „за”: Проф. Илко Гетов, Димитрия Стайкова, Светослав Крумов, Борислав
Борисов, Валентин Андонов, Златина Делчева, Рени Въткова, Маргарита Грозданова,
Цветанка Вълчанова.
Гласували „въздържали се”: Тодор Найденов, Саад Алуани.

Предложение
- Главният секретар на УС на БФС маг.-фар. Светослав Крумов и маг.-фарм. Саад Алуани,
член на УС на БФС да проведат работна среща с кмета на гр. Габрово и колегата маг.-фарм.
Църов, като бъдат проучени и обсъдени варианти и възможности за провеждане на събитие
в града в по-тесен формат. Такова събитие може да бъде например ежегодната конференция
по онкологична фармация, като в разговорите следва да вземе участие председателя на РФК
Габрово и председател на Сдружението по онкологична фармация маг.-фарм. Антон Краев.
Гласуване
ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0;
Решение
Приема се.
Гласували „за”: Проф. Илко Гетов, Димитрия Стайкова, Тодор Найденов, Светослав Крумов,
Борислав Борисов, Валентин Андонов, Златина Делчева, Рени Въткова, Маргарита
Грозданова, Саад Алуани, Цветанка Вълчанова.

                     По т.3 ПР и медийно обслужване на БФС за мандат 2016-2019.
                                 Докладва представител на Виа кънсълтинг
                                  /за решение/

Бяха представени под формата на презентация вижданията за бъдещото продължение на
партньорството с БФС и комуникационна стратегия за мандат 2016-2019.

Предложения
- УС на БФС да потвърди продължаването на съвместната си работа с ПР агенция Виа
кънсълтинг и да утвърди предложената комуникационна стратегия за мандат 2016-2019.
- УС на БФС да уведоми председателите на РФК чрез препис от протокола, че и през този
мандат Виа кънсълтинг продължава да бъде ПР агенция за медийно обслужване на БФС и в
тази връзка представители на агенцията ще бъдат в контакт с тях с цел подпомагане и
съдействие при успешното реализиране на комуникационната стратегия.
- Виа кънсълтинг ще получат своевременно актуализирани контакти на председателите на
УС на РФК.
Гласуване
ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0;
Решение
Приема се.
Гласували „за”: Проф. Илко Гетов, Димитрия Стайкова, Тодор Найденов, Светослав Крумов,
Борислав Борисов, Валентин Андонов, Златина Делчева, Рени Въткова, Маргарита
Грозданова, Саад Алуани, Цветанка Вълчанова.


              По т.4 Експертни комисии на БФС мандат 2016-2019 година – Приложение 1
                       „Правила на УС на БФС за създаването и дейността на Експертни комисии на
                        УС на БФС“ от 20.11.2013 г.
                           Докладва проф. Илко Гетов
                             /за решение/
Бяха разгледани и широко обсъдени дейността и реализираните активности на всяка
експертна комисия по отделно, бяха гласувани следните предложения.
Предложение
- Експертната комисия по икономически въпроси с председател маг.-фарм. Тодор Найденов,
дф, зам.-председател на УС на БФС да запази сегашния си състав и да продължи работата си


 
 Предложение
- Експертната комисия по нормативно регулиране да бъде закрита, тъй като всички въпроси
свързани с промени в нормативната база до този момент винаги са били обсъждани и ще
бъдат обсъждани и в бъдеще в широк формат с участието на представители на РФК в
рамките на извънредни разширени заседания на УС на БФС. При необходимост с решение
на УС на БФС комисията може отново да бъде създадена.

Гласуване
ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2;
Решение
Приема се.
Гласували „за”: Проф. Илко Гетов, Димитрия Стайкова, Светослав Крумов, Борислав
Борисов, Валентин Андонов, Златина Делчева, Рени Въткова, Лилия Богданова, Маргарита
Грозданова, Цветанка Вълчанова.
Гласували „въздържали се”: Тодор Найденов, Саад Алуани.


Предложение
- Експертната комисия по организационни въпроси да бъде закрита, тъй като през мандат
2013-2016 не се е налагало нейното свикване и не са провеждани заседания. Всички
организационни въпроси са били решавани успешно от секретариата на БФС.

Гласуване
ЗА – 12; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0;
Решение
Приема се.
Гласували „за”: Проф. Илко Гетов, Димитрия Стайкова, Тодор Найденов, Светослав Крумов,
Борислав Борисов, Валентин Андонов, Златина Делчева, Рени Въткова, Лилия Богданова,
Маргарита Грозданова, Саад Алуани, Цветанка Вълчанова.

Предложение
- Да бъде обновен състава на Експертната комисия по ПР и комуникации за мандат 2016-
2019, както следва:
1. Маг.-фарм. Лилия Богданова, член на УС на БФС
2. Маг.-фарм. Цветанка Дечева, член на УС на БФС
3. Маг.-фарм. Димитър Маринов, председател на комисията и зам.-председател
на УС на РФК София-столична.
4. Радостина Христова, Виа кънсълтинг
5. Нина Ангелова, офис мениджър БФС

- Комисията да разработи и представи концепция за визия на месечен бюлетин на БФС в
срок до редовното разширено заседание на УС на БФС, 19 декември 2016 г.

Гласуване
ЗА – 12; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0;
Решение
Приема се.
Гласували „за”: Проф. Илко Гетов, Димитрия Стайкова, Тодор Найденов, Светослав Крумов,
Борислав Борисов, Валентин Андонов, Златина Делчева, Рени Въткова, Лилия Богданова,
Маргарита Грозданова, Саад Алуани, Цветанка Вълчанова.[ Редактирано петък 25 ноември 2016 - 10:08:58 ]

_________________________________________

Моля, посетителите да кликнат по един път на рекламата, за да поощрят този сайт!

препоръчано

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Как изобщо бихме могли да притежаваме каквото и да било?
В най-добрият случай сме само временни собственици
на играчките си за кратък отрязък от време.

=======
Най-отгоре
admin
петък 18 ноември 2016 - 18:31:31
admin=salvia.... моите мнения са си мои лични


Регистриран потребител #1
Регистриран: четвъртък 20 ноември 2008 - 21:27:53
съобщения: 2956


Предложение
- Създадената работна група за преговори с фирмите, разработчици на аптечен софтуер /с
решение на БФС от 20 ноем. 2013 г./ да бъде трансформирана в Експертна комисия за работа
с фирмите, разработчици на аптечен софтуер в състав:
1. Маг.-фарм. Светослав Крумов, главен секретар на УС на БФС и председател
на комисията
2. Маг.-фарм. Анжела Мизова, председател на Контролната комисия на БФС
3. Маг.-фарм. Валентин Андонов, член на УС на БФС
4. Маг.-фарм. Саад Алуани, член на УС на БФС
5. Маг.-фарм. Венелин Сапунаров, председател на УС на РФК София-столична
Гласуване
ЗА – 12; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0;
Решение
Приема се.
 Гласували „за”: Проф. Илко Гетов, Димитрия Стайкова, Тодор Найденов, Светослав Крумов,
Борислав Борисов, Валентин Андонов, Златина Делчева, Рени Въткова, Лилия Богданова,
Маргарита Грозданова, Саад Алуани, Цветанка Вълчанова.


Предложение
- Да бъде създадена Експертна комисия за разработване на платформа за дистанционно
обучение в състав:
1. Маг.-фарм. Стефан Балкански, председател на Комисия по качество на БФС
2. Маг.-фарм. Тодор Найденов, зам.-председател на УС на БФС
3. Маг.-фарм. Светослав Крумов, главен секретар на УС на БФС
4. Маг.-фарм. Цветанка Дечева, член на УС на БФС
5. Маг.-фарм. Любомир Мораров, Фарммедия
Гласуване
ЗА – 12; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0;
Решение
Приема се.
Гласували „за”: Проф. Илко Гетов, Димитрия Стайкова, Тодор Найденов, Светослав Крумов,
Борислав Борисов, Валентин Андонов, Златина Делчева, Рени Въткова, Лилия Богданова,
Маргарита Грозданова, Саад Алуани, Цветанка Вълчанова.

Предложение
- УС на БФС да утвърди следното разпределение на координатори с различни ресори с цел
по-добра комуникация на институционално и регионално ниво:
1. Парламентарен координатор – маг.-фарм. Борислав Георгиев, член на УС на БФС
2. НЗОК координатор – маг.-фарм. Маргарита Грозданова, член на УС на БФС
3. Координатор по продължаващо обучение за РФК – маг.-фарм. Цветанка Дечева, член
на УС на БФС

                   По т.5
Разпределение на отговорностите на членовете на УС на БФС, определяне на
                      отговорници на териториален принцип за РФК.
                      Докладва проф. Илко Гетов
                       /за решение/

Предложение
- Да бъде утвърдено следното разпределение на координатори-отговорници по РФК:
маг.-фарм. Борислав Борисов - РФК Видин и РФК София-столична
маг.-фарм. Валентин Андонов - РФК Варна, РФК Добрич и РФК Силистра
маг.-фарм. Димитрия Стайкова - РФК Кърджали, РФК Пловдив и РФК Стара Загора
маг.-фарм. Златина Делчева - РФК Бургас и РФК Ямбол -
маг.-фарм. Иван Гитев - РФК Хасково
маг.-фарм. Лилия Богданова - РФК Русе
маг.-фарм. Маргарита Грозданова - РФК Кюстендил и РФК Пазарджик
маг.-фарм. Рени Въткова - РФК Ловеч, РФК Монтана и РФК Плевен
маг.-фарм. Саад Алуани - РФК Велико Търново, РФК Габрово, РФК Разград и РФК
Търговище
маг.-фарм. Тодор Найденов - РФК Шумен
маг.-фарм. Цветанка Вълчанова - РФК Благоевград, РФК Перник и РФК София-област
1.маг.-фарм. Цветанка Дечева - РФК Враца, РФК Сливен и РФК Смолян -
Гласуване
ЗА – 12; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0;
Решение
Приема се.
Гласували „за”: Проф. Илко Гетов, Димитрия Стайкова, Тодор Найденов, Светослав Крумов,
Борислав Борисов, Валентин Андонов, Златина Делчева, Рени Въткова, Лилия Богданова,
Маргарита Грозданова, Саад Алуани, Цветанка Вълчанова
.
Предложения
- Като представители на БФС в заседания и работни групи на Фармацевтичната група на ЕС
(PGEU) да бъдат определени:
1. Проф. Илко Гетов – ръководител на делегацията на БФС, маг.-фарм. Тодор
Найденов, дф – заместник, представители на БФС за участие в провеждане на
Генерална асамблея на ФГЕС и при заседания на Advisory Working Group.
2. Маг.-фарм. Саад Алуани – представител на БФС по време на заседания на Economic
Working Group към ФГЕС.
3. Маг.-фарм. Златина Делчева – представител на БФС по време на заседания на
European Pharmacists’Professional Forum.
4. Маг.-фарм. Иван Гитев – заместник, представител на БФС при заседания на Advisory
Working Group.

- Като представители на БФС в заседания и работни групи на EurHeCA да бъдат определени
маг.-фарм. Светослав Крумов, маг.-фарм. Иван Гитев и маг.-фарм. Лилия Богданова.
Гласуване
ЗА – 12; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0;
Решение
Приема се.
Гласували „за”: Проф. Илко Гетов, Димитрия Стайкова, Тодор Найденов, Светослав Крумов,
Борислав Борисов, Валентин Андонов, Златина Делчева, Рени Въткова, Лилия Богданова,
Маргарита Грозданова, Саад Алуани, Цветанка Вълчанова.
             
                По т.6
Редовни заседания на УС на БФС и планирани събития до края на 2016 г.
                  Докладва маг.-фарм. Светослав Крумов
                     /за решение/

Предложение
- Традиционният Коледен коктейл на БФС да се проведе на 16 декември т.г. в седалището на
БФС, зала София на СТЦ Интерпред, от 19:30 ч.
- Редовното разширено заседание на УС на БФС да се проведе на 17 декември т.г. в
седалището на БФС, зала Варна. Поканата с проекта на дневен ред ще бъде изпратен
своевременно.
Гласуване
ЗА – 12; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0;
Решение
Приема се.
Гласували „за”: Проф. Илко Гетов, Димитрия Стайкова, Тодор Найденов, Светослав Крумов,
Борислав Борисов, Валентин Андонов, Златина Делчева, Рени Въткова, Лилия Богданова,
Маргарита Грозданова, Саад Алуани, Цветанка Вълчанова.

    По т.7 План за изпълнение на дейностите, възложени на БФС с РМС №
              905/27.10.2016 г.
Докладва маг.-фарм. Стефан Балкански, председател на Комисия по качество
на БФС
/за решение/

Предложение
- В резултат от проведено заседание на Комисия по качество на БФС с участието на маг.-
фарм. Стефан Балкански, председател на комисията, маг.-фарм. Мая Йотова, маг-фарм.
Антон Вълев, членове на комисията и маг.-фарм. Тодор Найденов, зам.-председател на УС
на БФС комисията предлага УС на БФС да утвърди следната обучителна програма, теми и
лектори:

1. Проф. Георги Петров – СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика -
Институционална превенция на домашното насилие срещу деца. Нормативна рамка
на превенция на домашното насилие срещу деца и възрастни.
2. Маг.-фарм. Слава Златанова – зам. председател на Федерация на синдикатите в
здравеопазването към КНСБ – Роля на фармацевта при превенция на насилие над
деца, възрастни и уязвими групи.
3. Лидия Загорова – психолог – Централна комисия за борба с противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни – Регионален мениджър на Международна
организация за превенция и защита на деца и жени от трафик и сексуална
експлоатация – Подходи при работа с деца и възрастни, подложени на насилие.
4. Презентациите да бъдат записани и да бъдат качени на сайта на БФС като форма на
дистанционно обучение за членовете на БФС. Предложените теми да бъдат с
практическа насоченост за ролята на фармацевтите при превенция на насилие над
деца, възрастни и уязвими групи, работещи в аптеки.
- Програмата да бъде акредитирана от Комисия по качество на БФС, като определените
кредитни точки ще се заплащат от фармацевтите, преминали успешно обученията по
утвърдения досега начин.
- С всеки от лекторите БФС ще сключи граждански договор, като с помощта на ПР
агенцията Виа кънсълтинг ще бъде изпратено уведомително съобщение, че са стартирани
онлайн обучения съгласно РМС № 905/27.10.2016 г.
- Да бъде проведено пилотно обучение в РФК София-столична с „Център Надя“, което при
интерес да бъде включено под формата на workshops на БФД 2017.
- Да бъде изготвена брошура на тема разпознаване на белези и подходи за превенция на
насилие.
Гласуване
ЗА – 12; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0;
Решение
Приема се.
Гласували „за”: Проф. Илко Гетов, Димитрия Стайкова, Тодор Найденов, Светослав Крумов,
Борислав Борисов, Валентин Андонов, Златина Делчева, Рени Въткова, Лилия Богданова,
Маргарита Грозданова, Саад Алуани, Цветанка Вълчанова.

             По т.8 Организация и провеждане на 10 февруари 2017 г. – „Ден на съсловната
                       организация на магистър-фармацевтите в България“.

Докладва маг.-фарм. Светослав Крумов и представител на Виа кънсълтинг
/за информация/
На 10 февруари 2017 г. ще бъде отбелязана 10-годишнината от създаването на БФС и в тази
връзка ПР агенцията Виа кънсълтинг отправи следното предложение към УС на БФС:
Освен покана към представителите на УС на БФС и РФК, юбилейното отбелязване
на празника изисква покана към институциите в лицето на Комисия по
здравеопазване в НС, Министерството на здравеопазването, Изпълнителната агенция
по лекарствата, областната и общинска власт на гр. Варна, сродни съсловни
организации, неправителствени организации и партньори и др.
 В тази връзка честването може да бъде в два етапа:

a) РФК Варна да бъде домакин на традиционната пресконференция за медиите,
в периода 07-08 февруари 2017 г. и да връчи свое юбилейно отличие по
преценка на колегията, което да бъде последвано от коктейл.
b) Основното юбилейно тържество да се проведе в гр. София на подходящо
място в деня на празника 10 февруари, на което да бъдат поканени да
присъстват изброените по-горе институции.
Предложението бе дебатирано от членовете на УС, като надделя тезата че въпреки, че се
честват 10 години от създаването на БФС, събитието е вътрешно-съсловно и създадената
традиция, домакин на събитието да бъде РФК спечелило приза за РФК на годината връчен
на БФД, да бъде продължена без изключение.

Предложение
- Тържественото отбелязване на 10-годишнината от създаването на БФС да се проведе само
в гр. Варна в съответствие с вече изградената и утвърдена традиция събитието да се
провежда на територията на РФК, отличено с приза „РФК на годината“ в рамките на
Български фармацевтични дни.
Гласуване
ЗА – 9; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2;
Решение
Приема се.
Гласували „за”: Проф. Илко Гетов, Димитрия Стайкова, Тодор Найденов, Борислав Борисов,
Валентин Андонов, Рени Въткова, Лилия Богданова, Саад Алуани, Цветанка Вълчанова.
Гласували „въздържал се”: Светослав Крумов, Маргарита Грозданова.

ПР агенцията Виа кънсълтинг отправи предложение към членовете на УС на БФС да бъдат
учредени Юбилейни отличия „10 години БФС”, като например:
- Почетен плакет за съпричастност към дейността на БФС
- Почетен плакет за развитие на съсловната дейност
- Почетен плакет - неправителствена организация (например БЧК) за добро партньорство

Предложения
- УС на БФС да определи следните почетни знаци, които да бъдат връчени в рамките на
церемонията: Почетен знак за развитие на съсловната дейност и Почетен знак за добро
партньорство.
- След тържественото отбелязване на юбилея УС на БФС да проведе редовно заседание на
11 февруари, гр. Варна.
- Разходите по организацията са за сметка на УС на БФС с изключение на средствата за
транспорт и настаняване на представителите на РФК, които следва да се поемат от
бюджетите на съответните регионални колегии.
Гласуване
ЗА – 12; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0;
Решение
Приема се.
Гласували „за”: Проф. Илко Гетов, Димитрия Стайкова, Тодор Найденов, Светослав Крумов,
Борислав Борисов, Валентин Андонов, Златина Делчева, Рени Въткова, Лилия Богданова,
Маргарита Грозданова, Саад Алуани, Цветанка Вълчанова.
 
 
Предложение
- Във връзка с юбилейното отбелязване на празника УС на БФС да пусне в продажба
сребърни и месингови значки на БФС през месец януари 2017 г.
- Всеки редовен член на БФС който желае да закупи значка, да има възможност да заяви
това през сайта на БФС. Всеки редовен член на БФС може да закупи само една значка само
от един вид. Заплащането се извършва по сметката на БФС или в брой в офиса на БФС.
Значката може да бъде получена в офиса на БФС или да бъде изпратена по куриер, като
разходите за куриерската услуга са за сметка на заявителя.
- На сайта на БФС да бъде публикувано съобщение за възможността да бъдат закупени
лимитиран брой значки на БФС.
Гласуване
ЗА – 12; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0;
Решение
Приема се.
Гласували „за”: Проф. Илко Гетов, Димитрия Стайкова, Тодор Найденов, Светослав Крумов,
Борислав Борисов, Валентин Андонов, Златина Делчева, Рени Въткова, Лилия Богданова,
Маргарита Грозданова, Саад Алуани, Цветанка Вълчанова.

                По т.9 Организационен комитет за организация и провеждане на 10 февруари 2017 г.

      – „Ден на съсловната организация на магистър-фармацевтите в България“.
            Докладва проф. Илко Гетов
/за решение/

Предложение
- Да бъде определен Организационен комитет в състав:
1. Проф. Илко Гетов, председател на УС на БФС
2. Маг.-фарм. Светослав Крумов, гл. секретар на УС на БФС
3. Маг.-фарм. Валентин Андонов, член на УС на БФС
4. Маг.-фарм. Рада Пехливанова, председател на УС на РФК Варна
5. Радостина Христова, ПР агенция Виа кънсълтинг
Гласуване
ЗА – 12; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0;
Решение
Приема се.
Гласували „за”: Проф. Илко Гетов, Димитрия Стайкова, Тодор Найденов, Светослав Крумов,
Борислав Борисов, Валентин Андонов, Златина Делчева, Рени Въткова, Лилия Богданова,
Маргарита Грозданова, Саад Алуани, Цветанка Вълчанова.

                    По т.10 Членство на БФС в Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE) –
                                   ЛИНК Приложение 2
                                   Докладва проф. Илко Гетов
                                     /за решение/

Предложения
- В резултат от получения отговор на изпратеното запитване за членство в Pharmaceutical
Care Network Europe УС на БФС да потвърди своето желание и да определи представители.
Членството в организацията не изисква заплащане на членски внос, като излъчените
представители имат ангажимент активно да допринасят за развитието на PCNE в областта на
фармацевтичните грижи като напр. участия в конференции, дискусии и др. чрез
подписването на декларация. Членството предоставя достъп до ежемесечен информационен
бюлетин, комуникация и обмен на опит с експерти от областта на фармацевтичните грижи,
резултати от проучвания и др. Заявленията за членство се разглеждат от Генералната
асамблея на PCNE, като предстоящото заседание е на 04.02.2017 г., гр. Блед, Словения в
рамките на 10
th PCNE Working Conference.

- УС на БФС да определи представители на БФС за участие в конференцията 01-04 фев. 2017
г., които да презентират дейността на БФС на английски език пред Генералната асамблея на
PCNE. Допълнително да бъдат изпратени имената на представителите на БФС (до 2-ма),
като подходящи кандидатури да бъдат взети предвид следните членове на УС на БФС –
маг.-фарм. Велина Григорова, маг.-фарм. Лилия Богданова, маг.-фарм. Саад Алуани, маг.-
фарм. Цветанка Дечева.
Гласуване
ЗА – 12; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0;
Решение
Приема се.
Гласували „за”: Проф. Илко Гетов, Димитрия Стайкова, Тодор Найденов, Светослав Крумов,
Борислав Борисов, Валентин Андонов, Златина Делчева, Рени Въткова, Лилия Богданова,
Маргарита Грозданова, Саад Алуани, Цветанка Вълчанова.

                               По т.11 Рекламни материали за ЧНГ 2017 г.
                                          Докладва маг.-фарм. Светослав Крумов
                                          /за решение/

Предложения
- Отново да бъде разработена индивидуална визия на календари за членовете на БФС с
температурен дневник, падежите на плащанията от НЗОК и важните събития, организирани
от БФС през 2017 г., като бъде отпечатан тираж от 2500 бр. Календарите ще бъдат раздавани
по време на Коледния коктейл на БФС, а нераздадените ще бъдат изпратени по куриер на
адреса на РФК.
- Допълнително да бъдат изработени 200 бр. календари без температурен дневник и
падежите на плащанията от НЗОК, като тези календари бъдат раздавани на представителите
на институциите и гости по време на Коледния коктейл.
Гласуване
ЗА – 12; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0;
Решение
Приема се.
Гласували „за”: Проф. Илко Гетов, Димитрия Стайкова, Тодор Найденов, Светослав Крумов,
Борислав Борисов, Валентин Андонов, Златина Делчева, Рени Въткова, Лилия Богданова,
Маргарита Грозданова, Саад Алуани, Цветанка Вълчанова.

                        По т.12 Разни:

  a. Информация за проект на ЗИД на ЗЛПХМ
       В рамките на законоустановения 14-дневен срок Българският
       фармацевтичен съюз е предоставил становище по текстовете на
        Проект на ЗИД на ЗЛПХМ. В постъпилите становища от останалите
        заинтересовани страни по текста на законопроекта е изразено
       
несъгласие с условията и редът, при които магистър-фармацевтът
        извършва генерично заместване на лекарствени продукти по лекарско
        предписание и с участието на представители на БФС в Експертен
        съвет за изготвяне на списък на лекарствените продукти, за които
         може да се ограничава износът, създаден към Изпълнителния
         директор на ИАЛ.

     b. Информация за проект на ЗБНЗОК 2017
         Предстои разглеждането на проект на ЗБНЗОК 2017 на редовно
         заседание на Комисия по здравеопазване към 43-то НС. В своето
         становище БФС е предложил сумата за здравноосигурителни
         плащания за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични
         храни за специални медицински цели за домашно лечение на
         територията на страната по параграф 1.1.3.5.1. да се определи в
         размер на 800 752 000лв. вместо посочената в проекта в размер на
        573 006 000лв.
        Другото предложение на БФС е сумата за
        здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти за лечение
        на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска
        помощ по параграф 1.1.3.5.2., които НЗОК заплаща извън стойността
        на оказваните медицински услуги, да е в размер на 313 749 000 лв.,
        вместо посочената в проекта сума в размер на 225 565 600 лв.
        В допълнение БФС е мотивирал необходимостта от обособяване на
        отделни параграфи с посочена финансова рамка за
       здравноосигурителните плащания в условията на домашно лечение и
       посочена финансова рамка за здравноосигурителните плащания в
        условията на болнична медицинска помощ поради различния начин
        на отчитане и заплащане, който те изискват.

     c. Информация за плащания по НЗОК до края на 2016 г.
         В резултат от решението на Надзорния съвет на НЗОК са освободени
         средства в размер на 28 000 хил. лв. от резерва на бюджета на НЗОК,
         с които да се увеличат средствата за здравноосигурителни плащания
         за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за
         специални медицински цели за домашно лечение на територията на
         страната и за лекарствени продукти за лечение на злокачествени
         заболявания в условията на болнична медицинска помощ. Към тях ще
        бъдат добавени и събраните средства от централизирано договаряне
        на отстъпки за лекарствени продукти. Това ще позволи на НЗОК да
        извърши плащанията към договорните партньори в срок на 19 ноем. и
       04 дек. т.г. НЗОК разглежда възможността да извърши частично
       плащане към аптеките между 25% - 50% на 19 дек. за отчетния
       период 01-15.

    d. Информация за ЗИД на ЗЗ в частта за продължаващо медицинско
         обучение
         На 27 окт. т.г. Комисията по здравеопазване на 42-то НС гласува на
         първо четене ЗИД на Закона за съсловната организация на
          медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински
           специалисти, № 602-01-58, внесен от Министерски съвет, с който се
          уреждат правомощията на съсловните организации на медицинските
          специалисти по саморегулация и постоянно повишаване на
          качеството на предоставяните от тях грижи. В допълнение със
          законопроекта се внасят изменения и допълнения в Закона за
  
          здравето, като медицинското продължаващо обучение става задължително
          
          e. Резултати относно изпратени писма от УС на БФС до компетентните
             органи във връзка с признаване на професионална квалификация на
             магистър-фармацевт на лица, притежаващи неистински дипломи
             Съгласно решение на УС на БФС от 18.05. 2016 г. са предприети
             действия по сезиране на компетентните органи (МЗ, МОН,
             Прокуратура) чрез изпращане на официални писма за извършване на
             проверка относно процедурата по признаване на професионална
            квалификация по регулирана медицинска професия, придобита в
             чужбина за три дипломи за висше образование, за които БФС е
             уведомен от съответния университет за тяхната неистинност.
            На 04.11.2016 г. в офиса на БФС е получено писмо от Национален
            център за информация и документация, с което уведомяват за
            издадена заповед на министъра на образованието и науката, с която е
            отнето издаденото удостоверение за висше образование на едно от
            лицата. Заповедта не е обжалвана и е влязла в сила.
             Със заповед на министъра на образованието и науката е отменено
              издадено удостоверение за признато висше образование на ОКС
             „магистър“ по ПН „фармация“ и на още едно лице. Заповедта се
              обжалва и се води съдебно производство по реда на
                Административно-процесуалния кодекс.
 
 
           f. Проведена работна среща между оперативното ръководство на БФС и
              представители на Министерство на здравеопазване проект на система
              за електронно здравеопазване
              В рамките на работната среща беше представен пилотен проект,
               разработван от МЗ за електронна рецепта и здравно досие.

Край на заседанието: 18:00ч.
  
   


[ Редактирано събота 19 ноември 2016 - 09:31:26 ]

_________________________________________

Моля, посетителите да кликнат по един път на рекламата, за да поощрят този сайт!

препоръчано

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Как изобщо бихме могли да притежаваме каквото и да било?
В най-добрият случай сме само временни собственици
на играчките си за кратък отрязък от време.

=======
Най-отгоре
Post to Facebook
петък 18 ноември 2016 - 19:10:49


Регистриран потребител #500
Регистриран: сряда 21 септември 2011 - 06:43:20
съобщения: 187

Добави коментар към горната статия ^ bv.gif________________________________
__________________________________
Моля, посетителите да кликнат по един път на рекламата, за да поощрят този сайт!
Най-отгоре
 

Иди:     Най-отгоре

Публикувайте тази тема: rss 0.92 Публикувайте тази тема: rss 2.0 Публикувайте тази тема: RDF
Powered by e107 Forum System


Back on top ^'crystalx 1.1' by Joei. Original html theme by Nuvio. This theme also contains code by Wiedhodho.
Време за изпълнение: 0.0612 сек., 0.0120 от тях за заявки.