Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]
[ ]
[ ]
Новини 2020

ПВСЧПСН
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 


 


Търси PHARMABG.NETОнлайн

Гости: 2, Регистрирани: 0 ...

най-много онлайн: 171
(Регистрирани: 0, Гости: 171) на 27 авг : 22:00

Регистрирани: 215
Най-новият регистриран: pharmabg

Форуми

PHARMABG.NET :: Форуми :: Подкатегории :: БФС
 
<< Предишна тема | Следваща тема >>
ПРОТОКОЛ No93
Редактори: admin , salvia, иван, Post to Facebook, pharmabg
Автор Отговор
admin
понеделник 26 декември 2016 - 15:07:13
admin=salvia.... моите мнения са си мои лични


Регистриран потребител #1
Регистриран: четвъртък 20 ноември 2008 - 21:27:53
съобщения: 2956ПРОТОКОЛ No93

от редовно разширено заседание на Управителния съвет на
Български фармацевтичен съюз

 На 17.12 .2016 г. в седалището на БФС , зала Варна се проведе редовно разширено заседание на Управителния съвет на БФС.
 Начален час на заседанието: 10:05 ч.
  Необходим кворум за провеждане на заседанието 8 души.
 Към началото на заседанието присъстват 12 членове на УС на БФС: Проф. Илко Гетов, Димитрия Стайкова, Светослав Крумов, Борислав Борисов, Валентин Андонов, Златина Делчева, Иван Гитев, Лилия Богданова, Маргарита Грозданова, Рени Въткова, Саад Алуани, Цветанка Дече ва.
 Заседанието v може /  не може да започне.

 10:07 часа Тодор Найденов се присъединява към заседанието.
 10:12 часа Цветанка Вълчанова и Велина Григорова се присъединяват към заседанието.

Общ брой членове на УС участващи в заседанието 15 души

 Присъстват следните представители на комисии на БФС и гости
:
Анжела Мизова – председател на Контролната комисия на БФС, Тошко Йотов – член на Контролната комисия на БФС, Евгения Петкова – член на Комисия по етика на БФС, Анна Тодорова – член на Комисия по етика на БФС, Николай Денков – член на Комисия по етика на БФС, Богдан Кирилов – член на Комисия по етика на БФС , Стефан Балкански – председате л на Комисия по качество на БФС , адв. Васил Пандов, Димитър Митков – счетоводна къща ДМ Консулт ООД, Радостина Христова – представител на ВИА Кънсълтинг, Албена Митева – офис мениджър на РФК София - столична.

 Присъстват следните представители на РФК: Константин Качулев – председател на УС на РФК Благоевград, Рада П ехливанова – председател на УС на РФК Варна, Мирослав Асенов – зам. - председател на УС на РФК Велико Търново, Христо Ангелов – председател на УС на РФК Габрово, Николай Герасимов – член на УС на РФК Добрич, Вилма Спасова – председател на УС на РФК Монтана, Пенка Минева – председател на УС на РФК Пазарджик, Величка Бочкова – председател на УС на РФК Перник, Цветан Николов – председател на Комисия по качество и етика на РФК Перник, Любомир Панов – председател на УС на РФК Плевен, Румяна Ковачева – председател на УС на РФК Разград, Димитър Маринов – зам. - председател на УС на РФК София - столична , Евгени Григоров – член на УС на РФК София - столична, Петя Добрева – председател на УС на РФК Сливен, Мария Главинкова – председател на УС на РФК Смолян, Мария Русева – за м. - председател на УС на РФК Стара Загора, Йорданка Бакърджиева – председател на УС на РФК Търговище , Красимир Колев – председател на УС на РФК Хасково, Мария Велинова – председател на УС на РФК Шумен.

Дневен ред:
 1. Проект на Бюджет на БФС за 2017г.
 Докладв ат проф. Илко Гетов и Димитър Митков, счетоводител на БФС /за обсъждане и решение/
 2. График на редовните заседания на УС на БФС за първата половина на 2017 г.  –Приложение 1
Докладва проф. Илко Гетов /за обсъждане и решение/
 3. Предоставяне на услуга застрахов ка „Професионална отговорност за медицинска грешка“ и „Обща гражданска отговорност“ на редовни членове на БФС от фирма „Реномиа“ ООД.
Докладват маг.-фарм. Светослав Крумов и адв. Васил Пандов
 Презентация на представител на Реномиа ООД /за информация /
 4. Информация за лекарствени продукти с повишено ниво на заплащане от 01.01.2017 г.
 – I10 Есенциална хипертония
 Докладват проф. Илко Гетов и маг.-фарм. Димитрия Стайкова /за информация/
 5. Информация за плащания от НЗОК до края на 2016 г.
 Докладва маг.-фарм. Светослав Крумов /за информация/
 6. Доклад във връзка с организацията и провеждането на конгресите на БФС.
 Докладва маг.-фарм. Анжела Мизова – Председател на Контролната комисия на БФС /за информация/
 7. Честване на 10 февруари – Ден на съсловната организация на магистър-фармацевтите в България, гр. Варна.
 Докладват представители на Организационния комитет /за информация/
 8. Подготовка на БФД 2017 г.
 Докладва маг.-фарм. Светослав Крумов /за информация/
 9. Покана от Администрацията на Президента на Република България за уча стие в благотворителната инициатива „Българската Коледа“ 2016/2017 – Приложение 2
 Докладва маг.-фарм. Светослав Крумов /за решение/
 10. Разглеждане на предстоящото изтичане на издадените електронни подписи през м. март 2017 г.
 Докладва маг.-фарм. Светослав Кр умов Презентация на представител на СЕП България /за решение/
11. Кампания за набиране на бази за провеждане на преддипломен стаж на студенти ПН „фармация“ 2016/2017 г.
 Докладва маг.-фарм. Светослав Крумов /за информация/
 12. Финансови задължения към УС на БФС.
 Докладва проф. Илко Гетов /за обсъждане и решение/б
       a. Система за електронно гласуване на V-ти редовен отчетно - изборен конгрес;
       b. Членски внос за втората половина на 2016 г.;
       c. Издадени професионални карти;
       d. Одит и одиторски доклад на БФС;
       e. Становище на РФК Ст. Загора и РФК Пазарджик относно извършването на стопанска дейност от БФС и заплащане на системата за гласуване.

 13. Планувани събития от УС на РФК през 2017 г.
 Докладват представители на РФК /за информация/
 14. Разни.
        a. Информация за съдебни производства;
        b. Проект на Постан овление на Министерския съвет за отмяна на ценовия коридор; c. Информация за ЗБНЗОК 2017.

 Предложения - РФК Бургас предлага в дневния ред на заседанието да бъде включена точка за събитията в с. Хитрино, при които е пострадала маг. - фарм. Елена Бориславова Баева, член на РФК Шумен и да бъде разгледана възможността за предоставяне на еднократна финансова помощ в полза на колегата.
 - Информация за приетите нови Правила за работа на Комисия по етика на БФС.
 - Да бъде гласуван предложения проект на дневен ред с та ка направените допълнения и изменения .
Гласуване
 ЗА – 12 ; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0;
 Решение
 Приема се.
 Гласували „за”: Проф. Илко Гетов, Димитрия Стайкова, Светослав Крумов, Борислав Борисов, Валентин Андонов, Златина Делчева, Иван Гитев, Лилия Бог данова, Маргарита Грозданова, Рени Въткова, Саад Алуани, Цветанка Дечева.

 По т. 1 Проект на Бюджет на БФС за 2017г.
 Докладват проф. Илко Гетов и Димитър Митков, счетоводител на БФС /за обсъждане и решение/
 Съществен елемент и характер на настоящия проекто бюджет на БФС за 2017 г. е размера на дефицита на разходите спрямо приходите (11%) – два пъти по-малко от планираното в бюджета за 2016 г. и най-нисък за последните финансови години от дейността на УС на БФС.
 Основен проблем, който отново е констатиран в заключението на доклада от извършения одит на финансовото състояние на БФС към 31.12.2015 г., е запазването на тенденцията при отразяването на получения членски внос и такси, което се прави на датата на получаването им, а не на база текущо начисляване на действителни членове за съответната финансова година.
 В резултат размерът на постъпилите отчисления в БФС не отговаря на реалния брой редовни членове, вписани в регистрите на РФК. Изразеното квалифицирано мнение в одиторските доклади на БФС води до некласиране на БФС при кандидатстване по европейски проекти и фондове.

 Предложение
- УС на БФС да приеме така представения проектобюджет на организацията за 2017г.
Гласуване
 ЗА – 15; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0;
 Решение
Приема се.
 Гласували „за”: Проф. Илко Гетов, Димитрия Стайкова, Тодор Найденов, Светослав Крумов, Борислав Борисов, Валентин Андонов, Велина Григорова, Златина Делчева, Иван Гитев, Лилия Богданова, Маргарита Грозданова, Рени Въткова, Саад Алуани, Цветанка Вълчанова, Цветанка Дечева .

  По т. 2

 График на редовните заседания на УС на БФС за първата половина на 2017 г. – Приложение 1
 Докладва проф. Илко Гетов /за обсъждане и решение/

 Предложение

- Да бъде гласуван следният график на редовните заседания на УС на БФС за първата половина на 2017г.:
 Редовно заседание на УС на БФС Дата: 28.01.2017 г.
– събота Място на провеждане: гр. София, Интерпред СТЦ, бул. „Драган Цанков“No 36 Начален час: 10:00ч. Краен час: 14:00ч.
 Редовно заседание на УС на БФС Дата: 15.03.2017 г.
– сряда Място на провеждане: гр. София, Интерпред СТЦ, бул. „Драган Цанков“No 36 Начален час: 16:00ч. Краен час: 19:00ч.
 Редовно заседание на УС на БФС Дата: 07.04.2017 г. – петък Място на провеждане: гр. София, Интерпред СТЦ, бул. „Драган Цанков“No 36 Начален час: 15:00ч. Краен час: 19: 00ч.
 Редовно разширено заседание на УС на БФС Дата: 13.05.2017 г. – събота Място на провеждане: допълнително ще бъде уточнено. Начален час: 12:00ч. Краен час: 16:00ч.
 Редовно заседание на УС на БФС (в рамките на БФД 2017) Дата: 23.06.2017 г. Място на провеждане: Булстрад Арена Русе Начален час: 17:00ч. Краен час: 18:00ч.

 Гласуване
ЗА – 15; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0

 Решение
Приема се.

Гласували „за”: Проф. Илко Гетов, Димитрия Стайкова, Тодор Найденов, Светослав Крумов, Борислав Борисов, Валентин Андонов, Велина Григорова, Златина Делчева, Иван Гитев, Лилия Богданова, Маргарита Грозданова, Рени Въткова, Саад Алуани, Цветанка Вълчанова, Цветанка Дечева .

 По т. 3
Предоставяне на услуга застраховка „Професионална отговорност за медицинска грешка“ и „Об ща гражданска отговорност“ на редовни членове на БФС от фирма „Реномиа“ ООД.
 Презентация – Моника Минкова, управляващ съдружник на „Реномиа“ ООД
 Докладват маг. - фарм. Светослав Крумов и адв. Васил Пандов /за решение/ Предложения
- Да се представят допълни телно от „ Реномиа “ ООД документи относно регистрацията на дружеството застраховател MCI – в търговския регистър във Великобритания и пред специализирания орган по   предоставяне на лицензия като застраховател;
- Да се представят доказателства относно вписани я и регистриран капитал на дружество MCI. - Референции от ползватели на същия продукт от други държави или България. Документите може да бъдат изпратени на английски език.
- БФС не може да има качество на „договорител“ по общите условия и застрахователните договори, тъй като това би означавало да поеме задължения за отговорност за плащане на застрахователни премии в полза на застрахованите му членове. Концепцията на продукта и водените преговори до момента не е БФС да поема задължения като страна по самия д оговор на конкретни членове. В този смисъл, понятието договорител трябва да се замени със одобрил, съгласувател или партньор на кампанията.
- При представяне на документите, съответно изменение в тях, на следващото заседание на УС на БФС може да се вземе р ешение за реализиране на проекта .

Гласуване
ЗА – 15; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0;
 Решение
Приема се.
 Гласували „за”: Проф. Илко Гетов, Димитрия Стайкова, Тодор Найденов, Светослав Крумов, Борислав Борисов, Валентин Андонов, Велина Григорова, Златина Д елчева, Иван Гитев, Лилия Богданова, Маргарита Грозданова, Рени Въткова, Саад Алуани, Цветанка Вълчанова, Цветанка Дечева.
 
 По т. 4
Информация за лекарствени продукти с повишено ниво на заплащане от 01.01.2017 г.–I10 Есенциална хипертония
Докладват проф. Илко Гетов , маг.-фарм. Димитрия Стайкова, маг.-фарм. Маргарита Грозданова /за информация/
БФС има вече изразена ясна и категорична позиция по въвеждането на 100% реимбурсация за лекарствата за есенциална хипертония. Още при оповестяването на това намерение през м. юни БФС показа и предсказа рисковете и трудностите, и въвеждането беше отложено за 01.04.2017 г. На този етап БФС счита, че изтеглянето на този срок от 01.01.2017 г. би донесло много объркване сред пациентите, затруднения при лекарите, аптеките и отчитането на потреблението. Във вече приетия бюджет на НЗОК за 2017 г. не се отчита по-ранното въвеждане на мярката. Липсват ясни и точни правила за предписване, прехвърлянето на пациентите с други диагнози хипертония към есенциална хипертония, надгражда нето на софтуера и отчитането на рецептите. Предложението на БФС е да се върне датата 01.04.2017 г. заедно с влизането в сила на НРД и Указанията за работа на аптеките, да се изработят и тестват процедурите и правилата, като всички тези мерки трябва да бъд ат съгласувани с БФС, като част от преговорния процес по ЗЗО.
 На 19 дек. т.г. ще се проведе последното заседание на Надзорния съвет на НЗОК. В тази връзка БФС е изпратил до управителя на НЗОК официално писмо с искане подписаните от двете преговарящи стран и Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделие и диетични храни да бъдат обнародвани в Държавен вестник в спешен порядък и допълнителното споразумение да бъде предложено на договорните па ртньори – аптеки в сила от 01.01.2017 г.
 БФС ще продължава да настоява лекарствените продукти за есенциална хипертония да бъдат предписвани на отделна рецепта и на тази рецепта да може да се предписва до 2 монопродукта.
 В рамките на дискусията по точката присъстващите членове на УС на БФС, председатели и представители на РФК широко обсъдиха и провелата се кръгла маса на 06 дек. т.г. в Пресклуб на БТА на т.нар. Инициативен комитет на магистър-фармацевти, работещи в търговията на едро и дребно с лекарствени продукти с участието на маг.-фарм. Аделина Любенова, маг.-фарм. Пенка Минева, маг.-фарм. Константин Качулев, маг.-фарм. Цветан Николов , маг.-фарм. София Захариева, маг.-фарм. Милена Каменова и др.
 Своите становища по темата изразиха проф. Илко Гетов, маг.-фарм. Димитрия Стайкова, маг.-фарм. Тодор Найденов, маг.-фарм. Димитър Маринов, маг.-фарм. Любомир Панов , маг.-фарм. Велина Григорова, маг.-фарм. Рада Пехливанова, маг.-фарм. Петя Добрева, маг.-фарм. Пенка Минева , маг.-фарм. Величка Бочкова, маг.-фарм. Николай Герасимов.
 Предложения
- Маг.-фарм. Велина Григорова, член на УС отправи предложение колегите фармацевти, които са взели участие в кръглата маса, да бъдат дадени на Етичната комисия на БФС за уронване престижа на фармацевтичната професия и на БФС.
- Маг.-фарм. Тодор Найденов, зам.-председател на УС, отправи молба към членовете на УС на БФС предложението на Маг.-фарм. Велина Григорова да не бъде разглеждано
 В резултат гласуване по постъпилото предложение не беше проведено.
 По т. 5 Информация за плащания от НЗОК до края на 2016 г.
Докладва проф. Илко Гетов /за информация/
 На 19 дек. т.г. ще се проведе последното заседание на Надзорния съвет на НЗОК, на което се очаква да бъде взето решение НЗОК да извърши частично плащане към аптеките между 25% - 50% за отчетния период 01 - 15.11.2016 г. Към момента НЗОК има задължение от порядъка на 251 млн. лв. към договорните партньори . В допълнение 89 млн. лв. са надвнесени здравноосигурителни плащания и малка част са останали от събраните средства от централизирано договаряне на отстъпки за лекарствени продукти .

По т. 6 Доклад във връзка с организацията и провеждането на конгресите на БФС. Докладва маг. - фарм. Анжела Мизова – Председател на Контролната комисия на БФС /за информация/
Маг.-фарм. Анжела Мизова представи идеен проект, разработен от Контролната комисия на БФС на тема „Правила за организиране, подготовка и провеждане на конгресите на Български фармацевтичен съюз”.

Контролната комисия на БФС ще бъде инициатор и организатор на една по - широка и достигаща д о консенсус дискусия, в рамките на която да бъдат изработени:

 1. Правила за подготовка и провеждане на общи събрания на РФК, както и указания към КК на РФК за тяхната роля по провеждането на отчетно-изборните събрания на РФК, работата на техните мандатни комисии и СТАНДАРТИЗИРАНИ ДОКУМЕНТИ (ЕДНАКВИ ЗА ВСИЧКИ), КОИТО ИЗЛИЗАТ ОТ РФК КЪМ ЦЕНТРАЛНИТЕ ОРГАНИ, в т.ч.: протоколи, списъци с делегати, резерви.

 2. Правила за подготовка, организация и провеждане на конгресите на БФС:
             a. мандатна комисия – състав, вътрешна орг анизираност, предварителни заседания, права
                  и   задължения по време на подготвителния етап и по време на регистрация на делегатите.
              b. правилник за дейността и работата на конгреса – има разработен проект,
                   предложен от маг.-фарм. Любима Бургазлиева, като основа за дискусии.

       • Участници в състава на широкия формат, ще бъдат:

 I. Контролна комисия на БФС - председател и 4-ма члена
 II. 28 председатели на КК на РФК
III. Да бъдат поканени като експерти ръководството на V - ти конгрес на БФС:


Председатели:
 маг.-фарм. Любима Бургазлиева – председател на УС на РФК Бургас маг.-фарм. Димитър Маринов – зам.-председател на УС на РФК София - столична

Секретар:
 маг.-фарм. Евгени Григоров – член на УС на РФК София - столична.

        • Към състава на предложения формат ще бъдат включени маг.-фарм. Николай Герасимов, председател на мандатната комисия на V-я отчетно изборен конгрес на БФС и маг.-фарм. Пенка Минева, председател на УС на РФК Пазарджик.

 Председателят на Контролната комисия на БФС маг.-фарм. Анжела Мизова помоли председателите на РФК да докладват за представения проект на председателите и членовете на контролни те комисии на РФК , които впоследствие да предоставят обратна връзка на Контролната комисия на БФС.

В рамките на тази точка от дневния ред, маг.-фарм. Николай Денков, член на Комисия по ет ика на БФС представи Правилник за ра бота на Комисия по етика на БФС, приет от комисията на редовно заседание, проведено на 29 ноември 2016 г.

Предложение
- т. 10 от дневния ред да стане т. 7, като останалите точки да следват новата последователност.

 Гласуване
ЗА – 15; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0;

Решение
Приема се. 
Гласували „за”: Проф. Илко Гетов, Димитрия Стайкова, Тодор Найденов, Светослав Крумов, Борислав Борисов, Валентин Андонов, Велина Григорова, Златина Делчева, Иван Гитев, Лилия Богданова, Ма ргарита Грозданова, Рени Въткова, Саад Алуани, Цветанка Вълчанова, Цветанка Дечева .

   По т. 7 Разглеждане на предстоящото изтичане на издадените електронни подписи през м.март 2017г. 
Докладва маг. - фарм. Светослав Крумов
 /за решение/ 

Изпълнителният директор на СЕП България Ваня Ганева поясни, че изтичането на първите електронни подписи, издадени в рамките на БФД 2014, гр. Пловдив ще започне през месец юни 2017 г. Тя представи следните възможности за подновяване на електронни подписи на членовете на БФС:
редовен член на БФС, да е допринесъл за развитието и дейността на БФС и към мо ме нта да не са членове в централните органи на БФС.
 1. Да бъде връчен Почетен знак за разв итие на съсловната дейност на:
       • Маг.-фарм. Огнян Здравков Медаров – председател на Комисия по етика на БФС 2007 - 2010 за изготвянето и приемането на Кодекс за професионална етика на магистър - фармацевта съгласно чл. 5,
 т. 3 от ЗСОМФ.
       • Маг. - фарм. доц. Асена Хри стова Стоименова, дф – председател на Комисия по качество на БФС 2007 - 2010 за изготвяне и приемане на Правила за добра фармацевтична практика съгласно чл. 5, т. 3 от ЗСОМФ. 

 Гласуване 

 ЗА – 15; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0;

 Решение
 Приема се. 

Гласували „ за”: Проф. Илко Гетов, Димитрия Стайкова, Тодор Найденов, Светослав Крумов, Борислав Борисов, Валентин Андонов, Велина Григорова, Златина Делчева, Иван Гитев, Лилия Богданова, Маргарита Грозданова, Рени Въткова, Саад Алуани, Цветанка Вълчанова, Цветанка Дечева.


                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                        следва →

[ Редактирано вторник 27 декември 2016 - 03:19:11 ]

_________________________________________

Моля, посетителите да кликнат по един път на рекламата, за да поощрят този сайт!

препоръчано

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Как изобщо бихме могли да притежаваме каквото и да било?
В най-добрият случай сме само временни собственици
на играчките си за кратък отрязък от време.

=======
Най-отгоре
admin
понеделник 26 декември 2016 - 16:58:00
admin=salvia.... моите мнения са си мои лични


Регистриран потребител #1
Регистриран: четвъртък 20 ноември 2008 - 21:27:53
съобщения: 2956
→ продължение


 Предложение
 
- УС на БФС да гласува връчване на Благодарствен адрес за принос в развитието на БФС на всички членове на централни органи на БФС в периода 2007 - 2016, които към момента не заемат, но са заемали позиции в централното ръководство на БФС – Управителен съвет, Контролна комисия, Комисия по етика и Комисия по качество за мандат 2007 - 2010, 2010 - 2013 и 2013 - 2016 по списък , след проверка на членствения статус в националния регистър за редовн о член ство към 0 1.0 1 .2017 г.
- УС на БФС да гласува връч ване на Благодарствен адрес за принос в развитието на БФС и РФК на председателите на УС на РФК , които са заемали позицията „председател на УС на РФК“ към датата на учредяване на БФС 10.02.2007 г. Информация да се изиска от всяко РФК с потвърждение и и зискв ането е срещу бившия председател на РФК да няма възбудено съдебно дело и/или влязло в сила наказателно съдебно решение и наказание от РФК .
 - Наградата за първия председател на УС на РФК Силистра маг.-фарм. Ганка Тодорова Кръстева ще бъде връчена посмъртно. - С помощта на ръководствата на РФК да бъдат идентифицирани колегите, заемали първи председателското място на РФК и да бъдат поканени на тържествената церемония в гр. Варна на 10.02.2017 г., на която да им бъде връчен благодарствения адрес.

Гласуване
 ЗА – 15; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0;

Решение
Приема се.

 Гласували „за”: Проф. Илко Гетов, Димитрия Стайкова, Тодор Найденов, Светослав Крумов, Борислав Борисов, Валентин Андонов, Велина Григорова, Златина Делчева, Иван Гитев, Лилия Богданова, Маргарита Г розданова, Рени Въткова, Саад Алуани, Цветанка Вълчанова, Цветанка Дечева .

 Предложение
- УС на БФС да удостои с Почетен знак за отлично партньорство :
 • Адв. Васил Пандов, дп – за юридическата експертиза, правни консултации и защита интересите на БФС

 1. Чрез партньорската мрежа на СЕП България в страната и клоновете на Юробанк И Еф Джи - България (Пощенска банка) .
 2. В рамките на предстоящото издание на БФД 2017 в гр. Русе СЕП България отново ще вземат участие и членовете на БФС, участници във форума, ще могат на място да подновяват своите електронни подписи.
 3. СЕП България има готовност да осигури представител на компанията , който да окаже съдействие при подновяването на сертификатите на място в съответното РФК при изразено желание от страна на колегията.
 4. Съгласно сключения договор със СЕП България РФК може да издава електронни подписи, като за целта РФК трябва да вземе решение и определи техническо грамотно лице, което да бъде обучено от представител на СЕП България.

 Предложение

- УС на БФС да продъл жи договора със СЕП България к ато доставчик на удостоверителни услуги за издаване на електронни подписи за магистър - фармацевти, членове на БФС.

 Гласуване

ЗА – 15; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0; Решение Приема се. Гласували „за”: Проф. Илко Гетов, Димитр ия Стайкова, Тодор Найденов, Светослав Крумов, Борислав Борисов, Валентин Андонов, Велина Григорова, Златина Делчева, Иван Гитев, Лилия Богданова, Маргарита Грозданова, Рени Въткова, Саад Алуани, Цветанка Вълчанова, Цветанка Дечева .
 
 По т. 8 Честване на 10 февруари – Ден на съсловната организация на магистър - фармацевтите в България, гр. Варна. Докладват представители на Организационния комитет /за информация/
    • В съответствие с установената традиция домакин е РФК Варна, като събитието ще протече на 10 февруари 2017 г. от 19:30 часа в х - л SwissBelHotel , зала Галатея под формата на тържествена церемония и коктейл. На събитието са поканени да присъстват представители на централните органи на БФС, председатели на РФК или упълномощен от тях представител и, официални гости и медии. По време на церемонията ще бъдат връчени награди.
    • Разходите за коктейла ще бъдат споделени между УС на БФС и УС на РФК Варна, като наемът на залата ще бъде за сметка на УС на БФС. С редствата за транспорт и настаняване на представителите на РФК се поемат от бюджетите на съответните регионални колегии.
    • РФК Варна и ПР агенцията Виа кансълтинг ще обсъдят и п одготвят списък с официалните гости , медии и текст на поканата.
    • На 11 февруари 2017 г. от 10:00 часа ще се проведе дискусионен форум „Приоритетите на БФС за следващите 10 години“ в аулата на Факултета по фармация към МУ - Варна с участието на представители на централните органи на БФС и регионални колегии. Модератор на сре щата ще бъде председателят на УС на РФК Варна маг.-фарм. Рада Пехливанова.
   • Съгласно решение на УС на БФС от 09.11.2016 г. по случай тържественото отбелязване на 10 - годишнината от създаването на БФС УС на БФС ще пусне в продажба сребърни и месингови значк и на БФС през месец януари 2017 г. на ЛИНК за редовни членове на БФС. Допълнителна информация ще бъде изпратена своевременно. Събраната сума, която е над себестойността от обявената стойност на значки те (месингова значка , позлатена – 40 лв., сребърна значка, 2гр. – 40 лв., сребърна значка 7гр. – 80 лв.) ще бъде заделена за Фонда за материално подпомагане на магистър-фармацевти, пълноправни членове на БФС или за друга благотворителна цел с решение на УС на БФС. Всеки редовен член има право да закупи само една значка, независимо от вида.

 Предложение

- Във връзка с тържественото отбелязване на 10-годишнината от създаването на съсловната организация УС на БФС да изпрати официално писмо до министъра на тра нспорта, информационните технологии и съобщения за издаване и валидиране на юбилейна пощенска марка на стойност 0,65 ст.
 - Издаването на марката да бъде включена в календара за маркоиздаването за 2017 г., като максималният тираж е 200 (двеста) хил. бр. БФС ще има право да откупи определен брой марки за своите членове. Останалите бройки ще се разпространяват в пощенските клонове в страната. При изразено желание на РФК , колегията може да закупи определена бройка за своите членове , като пощенският плик с марк ата ще бъде на цена около 1,20 лв. (един лев и 20 ст.).
 - УС на БФС трябва да одобри сумата от 1,000 (хиляда) лева за хонорар на художник, който ще разработи идейния проект на марката.
 - На сайта на БФС да бъде публикуван календар със събитията във връзка с 10-годишнината от създаването на БФС през 2017 г.

 Гласуване
 ЗА – 15; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0;

 Решение
 Приема се.

 Гласували „за”: Проф. Илко Гетов, Димитрия Стайкова, Тодор Найденов, Светослав Крумов, Борислав Борисов, Валентин Андонов, Велина Г ригорова, Златина Делчева, Иван Гитев, Лилия Богданова, Маргарита Грозданова, Рени Въткова, Саад Алуани, Цветанка Вълчанова, Цветанка Дечева.

 Предложение
 - УС на БФС да определи лицата, носители на следните почетни знаци, определени с решени е на УС на БФС от 09.11.2016 г. Всяко номинирано лице трябва да отговаря на следните изисквания: да бъде
редовен член на БФС, да е допринесъл за развитието и дейността на БФС и към мо ме нта да не са членове в централните органи на БФС.
 1. Да бъде връчен Почетен знак за разв итие на съсловната дейност на:
       • Маг.-фарм. Огнян Здравков Медаров – председател на Комисия по етика на БФС 2007 - 2010 за изготвянето и приемането на Кодекс за професионална етика на магистър - фармацевта съгласно чл. 5,
 т. 3 от ЗСОМФ.
       • Маг. - фарм. доц. Асена Хри стова Стоименова, дф – председател на Комисия по качество на БФС 2007 - 2010 за изготвяне и приемане на Правила за добра фармацевтична практика съгласно чл. 5, т. 3 от ЗСОМФ.

 Гласуване

 ЗА – 15; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0;

 Решение
 Приема се.

Гласували „ за”: Проф. Илко Гетов, Димитрия Стайкова, Тодор Найденов, Светослав Крумов, Борислав Борисов, Валентин Андонов, Велина Григорова, Златина Делчева, Иван Гитев, Лилия Богданова, Маргарита Грозданова, Рени Въткова, Саад Алуани, Цветанка Вълчанова, Цветанка Дечева.

 Предложение
 
- УС на БФС да гласува връчване на Благодарствен адрес за принос в развитието на БФС на всички членове на централни органи на БФС в периода 2007 - 2016, които към момента не заемат, но са заемали позиции в централното ръководство на БФС – Управителен съвет, Контролна комисия, Комисия по етика и Комисия по качество за мандат 2007 - 2010, 2010 - 2013 и 2013 - 2016 по списък , след проверка на членствения статус в националния регистър за редовн о член ство към 0 1.0 1 .2017 г.
- УС на БФС да гласува връч ване на Благодарствен адрес за принос в развитието на БФС и РФК на председателите на УС на РФК , които са заемали позицията „председател на УС на РФК“ към датата на учредяване на БФС 10.02.2007 г. Информация да се изиска от всяко РФК с потвърждение и и зискв ането е срещу бившия председател на РФК да няма възбудено съдебно дело и/или влязло в сила наказателно съдебно решение и наказание от РФК .
 - Наградата за първия председател на УС на РФК Силистра маг.-фарм. Ганка Тодорова Кръстева ще бъде връчена посмъртно. - С помощта на ръководствата на РФК да бъдат идентифицирани колегите, заемали първи председателското място на РФК и да бъдат поканени на тържествената церемония в гр. Варна на 10.02.2017 г., на която да им бъде връчен благодарствения адрес.

Гласуване
 ЗА – 15; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0;

Решение
Приема се.

 Гласували „за”: Проф. Илко Гетов, Димитрия Стайкова, Тодор Найденов, Светослав Крумов, Борислав Борисов, Валентин Андонов, Велина Григорова, Златина Делчева, Иван Гитев, Лилия Богданова, Маргарита Г розданова, Рени Въткова, Саад Алуани, Цветанка Вълчанова, Цветанка Дечева .

 Предложение
- УС на БФС да удостои с Почетен знак за отлично партньорство :
 • Адв. Васил Пандов, дп – за юридическата експертиза, правни консултации и защита интересите на БФС
      • Никола Николов – за създаването и поддържането на е - регистъра на БФС
      • Адв. Димитър Мелев – юрисконсулт на РФК Пловдив , като РФК Пловдив изготвят и изпратят мотиви за номинацията

 Гласуване
ЗА – 15; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0;

 Решение
 Приема се.

 Гласували „за”: Проф. Илко Гетов, Димитрия Стайкова, Тодор Найденов, Светослав Крумов, Борислав Борисов, Валентин Андонов, Велина Григорова, Златина Делчева, Иван Гитев, Лилия Богданова, Маргарита Грозданова, Рени Въткова, Саад Алуани, Цветанка Вълчанова, Цветанка Дечева.

 Предложение

  - УС на БФС да отправи Благодарствен и адрес и за партньорство на български и английски език до следните организации: БЛС , БЗС , БАПЗГ, ФФ София, Пловдив, Варна, ФХФ София , НЗОК , АрФарМ , БгФарМА , БЧК , НСБФБ , ИАЛ , НСЦРЛП , Българско научно дружес тво по фармация , медии – по предложение на Виа кънсълтинг, БФСА и други студентски организации , БАПМ , БАЛИ , НПО , Сдружението „Заедно с теб“, Европейска школа по клинична хомеопатия, Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите, PGEU , EurHeCA и др.

 Гласуване
ЗА – 15; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0;

 Решение

Приема се.

 Гласували „за”: Проф. Илко Гетов, Димитрия Стайкова, Тодор Найденов, Светослав Крумов, Борислав Борисов, Валентин Андонов, Велина Григорова, Златина Делчева, Иван Гитев, Лилия Богданова, Марг арита Грозданова, Рени Въткова, Саад Алуани, Цветанка Вълчанова, Цветанка Дечева.

По т. 8 Подготовка на БФД 2017 г.
 Докладва маг.-фарм. Светослав Крумов /за информация/

 Съгласно решението на УС на БФС единадесетото издание на БФД 2017 ще се проведе на 23, 24 и 25 юни в гр. Русе, Булстрад Арена Армеец. УС на БФС отново ще се опита да разположи шатри в центъра на гр. Русе след получаване на одобрение от кмета на града, като по този начин да се популяризира пред русенци ролята на магистър-фармацевта. Откриващата церемония и връчването на годишните награди за продукти на годината на БФС в различните категории ще се проведат вечерта на 23 юни 2017 г. Предвиждат се актуални и интересни теми и лектори в научната програма, както и провеждането на интерактивни уърк шопове и сателитни симпозиуми. Форматът на Годишната гала вечер на  магистър-фармацевтите се запазва, като тя ще протече вечерта на 24 юни 2017 г. На 25 юни 2017 г. се предвижда провеждането на дискусионен форум с регионалните представители на РФК . Формата за записване за участие в БФД 2017 ще бъде отворена в средата на м. януари.
    По т. 9 Покана от Администрацията на Президента на Република България за участие в благотворителната инициатива „Българската Коледа“ 2016/2017 – Приложение 2
 Докладва маг. - ф арм. Светослав Крумов /за решение/
 
УС на РФК Монтана е уведомило УС на БФС, че има взето решение на РФК Монтана за включване в благотворителната инициатива.

 Предложение
- БФС отново да се включи в традиционната благотворителна инициатива „Българската Коледа“ като дари сумата от 1000 (хиляда) лева.

Гласуване

 ЗА – 1 4 ; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0; Решение Приема се. Гласували „за”: Проф. Илко Гетов, Димитрия Стайкова, Тодор Найденов, Светослав Крумов, Борислав Борисов, Валентин Андонов, Златина Делчева , Иван Гитев, Лилия Богданова, Маргарита Грозданова, Рени Въткова, Саад Алуани, Цветанка Вълчанова, Цветанка Дечева .

 В рамките на тази точка от дневния ред маг.-фарм. Мария Велинова , председател на РФК Шумен, докладва за взетото от УС на РФК Шумен решение да подпомогне маг.-фарм. Елена Бориславова Баева , редовен член на БФС, чиято аптека е понесла материални щети и загуби от събитията в с. Хитрино, област Шумен. В допълнение РФК Шумен ще осигури и специална кутия за дарения в помощ на колегата фармацевт. УС на РФК София - столична също докладва , че е в контакт с маг.-фарм. Баева и ще вземе решение за финансово подпомогне на колегата.
 РФК Благоевград и РФК Добрич също са взели решение да подпомогнат и предоставят финансова под к репа за пострадалата маг.-фарм. Елена Баева, и за пострадалите жители на с. Хитрино.
 Маг. фарм. Илко Гетов докладва за постъпилото предложение с решение на УС на РФК Бургас да се включи в националната кампания на БЧК и да преведе определена сума за маг.-фарм. Баева, като този процес се организира от БФС и средствата се преведат по банковата й сметка след получаването на удостоверение от съответната банка. УС на БФС също ще дари събраната по време на коледния коктейл и разширеното заседание на УС на БФС сума за пострадалите в с. Хитрино по банковата сметка на БЧК.

Предложение

 - УС на БФС да предостави на маг.-фарм. Елена Бориславова Баева от Фонда за материално подпомагане на магистър-фармацевти, пълноправни членове на БФС, максималната сума от 1000 (хиляда) лева, с която маг.-фарм. Б аева да подпомогне възобновяването на нормалната работа на нейната аптека в с. Хитрино .

 Гласуване

ЗА – 15; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0;

Решение
 Приема се.

Гласували „за”: Проф. Илко Гетов, Димитрия Стайкова, Тодор Найденов, Светослав Крумов, Борисла в Борисов, Валентин Андонов, Велина Григорова, Златина Делчева, Иван Гитев, Лилия Богданова, Маргарита Грозданова, Рени Въткова, Саад Алуани, Цветанка Вълчанова, Цветанка Дечева .

Председателят на БФС проф. Гетов докладва, че е разговарял с търговеца на ед ро Фьоникс фарма, към който маг.-фарм. Елена Баева има най-голямо задължение за получена стока в аптеката. С решение на ръководството на Фьоникс фарма цялата дължима сума за доставената стока ще бъде опростена на колегата фармацевт.

 По т. 10
Кампания за н абиране на бази за провеждане на преддипломен стаж на студенти ПН „фармация“ 2016/2017 г.
Докладва маг. - фарм. Светослав Крумов /за информация/

Във връзка с провеждането на преддипломен стаж за учебната 2016/201 7 година на студенти в ПН „фармация“ с ОКС "м агистър" и на база на сключени договори между Българския фармацевтичен съюз и Фармацевтичен факултет към Медицински университет – гр. София, Медицински университет – гр. Пловдив, Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - гр. Варна, Факултет по химия и фармация към Софийски университет "Св. Климент Охридски", БФС стартира кампания за набиране на учебни бази (аптеки) за п ровеждане на преддипломния стаж на www . events . bphu . bg . Крайният срок за записвания е 3 1 януари 2017 г. Впоследствие на сайта ще бъде публикуван списък с всички одобрени аптеки като бази за провеждане на преддипломен стаж.

По т. 11 Финансови задължения към УС на БФС.
Докладва проф. Илко Гетов /за обсъждане и решение/
        a. Система за електронно гл асуване на V - ти редовен отчетно - изборен конгрес; По данни на счетоводната къща, обслужваща БФС 11 РФК не са заплатили система за електронно гласуване. УС на БФС отправи молба към техните регионални ръководства да по г асят задължението си към централата, за да не бъдат тези задължения обект на разглеждане в рамките на одиторската проверка и впоследствие включени в одитор ския доклад за 2016 г .
         b. Членски внос за втората половина на 2016 г.; По данни на счетоводната къща към днешна дата РФК Бургас, РФК Варна, РФК Пазарджик, РФК Смолян и РФК Шумен са заплатили към БФС напълно или частично дължимия членски внос за втората половина на 2016 г.
         c. Издадени професионални карти; По данни на счетоводната къща 4 регионални колегии все още не са заплатили издаването и персонали зацията на професионални карти за техните членове. Към момента са изчерпани предварително закупените 6000 карти. В бюджета за 2017 г. УС на БФС е планирал 17,000 хил. лв. за закупуване на нов тираж от 1,000 броя професионални карти , които следва да покрият нуждите за следващите три години . След като РФК заяви определен брой карти БФС ще издаде фактура на РФК за съответната сума. За РФК - та, които дължат суми от изчерпания тираж ще се изисква първо да заплатят задълженията си.
        d. Одит и одиторски доклад на БФС; През 2017 г. ще бъде извършена одиторска проверка за финансовото състояние на БФС към 31 дек. 2016 г. като на следващо заседание УС на БФС ще определи външна одиторска фирма. Необходимо е РФК за спазват финансовата дисциплина и решенията на УС на БФС , за д а не бъдат отразявани негативни констатации в одита. В тази връзка всички РФК - та се приканват да издължат сумите към централното ръководство в рамките на финансовата година.
        e. Становище на РФК Ст. Загора , РФК Пазарджик и РФК Смолян относно извършването на с топанска дейност от БФС и заплащане на системата за гласуване. Освен становищата на РФК Ст. Загора , РФК Пазарджик и РФК Смолян – общо 11 РФК - та не са извършили плащания по издадена от БФС фактура за електронната система за гласуване . РФК - тата следва да се съобразяват с разпоредбите на Устава на БФС и по - специално чл. 2 ал. 2, чл. 9 ал. 1 и § 3 от ПЗР. УС на БФС си запазва правото да предприеме съответни действия по събиране на дължимите суми, ако те не бъд ат заплатен и в разумни срокове . УС на БФС е взел под внимание постъпилите становища и при организирането, свикването и провеждането на следващ конгрес УС на БФС ще извършва дейностите по негов ото свикване и организация съгласно ЗСОМФ и Устава на БФС, като определи дата , осигури място и техническото обезпеча ване за провеждане на конгреса. Всички останали разходи, свързани с транспорта, настаняването и изхранването на делегатите ще са за сметка на всяко РФК.

 По т. 12 Планувани събития от УС на РФК през 2017 г.
Докладват представители на РФК /за информация/

 Предложение

 - На 28 и 29 октомври 2017 г. в гр. Стара Загора да се проведе Национална информационна среща „Приоритетите пред фармацевтичното съсловие“ за дискусия по значимите въпроси от фармацевтичния сектор между централното ръководство на БФС и представит ели на регионалните колегии. Съгласно решение на УС на БФС срещата се провежда ежегодно в годините , когато няма редовен и/или извънреден конгрес на БФС.
- Домакин на срещата ще бъде отново РФК Стара Загора, като колегията ще съдейства за осигуряване на по дходяща зала за провеждане на срещата.
- Събитието ще бъде съчетано с връчването на годишните студентски награди на БФС на 28.10.2017 г. събота.

Гласуване

ЗА – 15; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0; Решение Приема се. Гласували „за”: Проф. Илко Гетов, Димит рия Стайкова, Тодор Найденов, Светослав Крумов, Борислав Борисов, Валентин Андонов, Велина Григорова, Златина Делчева, Иван Гитев, Лилия Богданова, Маргарита Грозданова, Рени Въткова, Саад Алуани, Цветанка Вълчанова, Цветанка Дечева .

 По т. 13 Разни.

    a. Информация за съдебни производства;
 1. В офиса на БФС е постъпила искова молба от маг.-фармацевт Аделина Любенова, подадена в Софийски градски съд, срещу взетите решения на V-тия редовен отчетно-изборен конгрес, 01 - 02 окт. 2016 г. В законоустановения срок БФС е подготвил и внесъл своето становище.
         2. БФС е конституирана като заинтересована страна по искане на НЗОК по дело във връзка с административна жалба от Български пациентски форум срещу Национален рамков договор за медицински дейности, обн. в ДВ бр. 6 от 201 5 г.
      b. Проект на Постановление на Министерския съвет за отмяна на ценовия коридор; На официалната интернет страница на Министерство на здравеопазването е публикуван за обществено обсъждане Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредба та за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с Постановление No 97 на Министерския съвет от 2013 г. Проектът трябва да бъде разгледан на заседание на Министерски съвет до края на 2016 г. Очаква с е отново НСЦРЛП да публикува ценовия коридор, след което да бъде отменен поради краткото време до края на 2016 г. за публикуване на ПМС в Държавен вестник.
     c. Информация за ЗБНЗОК 2017. Законът за бюджета на НЗОК за 2017 г. е вече обнародван в Държавен вестни к. Исканията на БФС във връзка със защита интересите и гарантиране на финансирането на лекарствоснабдяването на ЗЗОЛ са включени в окончателно гласуваните текстове.
     d. В гласувания на първо и второ четене на едно заседание в пленарна зала от 43-то НС ЗИД на Закон за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, в преходните и заключителни разпоредби, с промяна в Закона за здравето се уреждат правомощията на съсловните организации на медицинските специалисти по саморегулация и постоянно повишаване на качеството на предоставяните от тях дейности и здравни грижи.
 В допълнение със закона се внасят изменения и допълнения в Закона за здравето – чл. 178 и чл. 186, като с новите текстове въвеждат задължителност на продължаващо медицинско обучение. Очаква се институциите да изискват доказателства и/или въведат допълнителни условия за информация за ПМО. На практика може да се счита, че се въвежда задължително ПМО за всички медицински специалисти, считано от 2017 г. Това налага предприемането на спешни мерки и план за действие от страна на Комисията по качество и УС на БФС, УС и КЕК на РФК за осигуряването на възможности за ПМО на всички членове на БФС. Вероятно новата мярка ще доведе и до необходимост от повишаването на цената на една кредитна точка .

 Край на заседанието: 13:40 ч

 ПРИЛОЖЕНИЕ:
 Аудиозаписът от заседанието , снет на електронен носител, е неразделна част от настоящия протокол и съгласно Правилника за работа на УС на БФС се съхранява от БФС. Достъпът до протоколи, материали, документи и др. от заседания на УС на БФС се извършва по ред и условия, описани в Правилника за работа на УС на БФС.

 Протоколчик на заседанието на УС на БФС Тони Кисьова - Миленова
 Секретар на заседанието на УС на БФС Маг.-фарм. Светослав Крумов
 Председател на заседанието на УС на БФС Маг.-фарм. Илко Гетов

[ Редактирано вторник 27 декември 2016 - 02:35:02 ]

_________________________________________

Моля, посетителите да кликнат по един път на рекламата, за да поощрят този сайт!

препоръчано

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Как изобщо бихме могли да притежаваме каквото и да било?
В най-добрият случай сме само временни собственици
на играчките си за кратък отрязък от време.

=======
Най-отгоре
Post to Facebook
понеделник 26 декември 2016 - 21:01:00


Регистриран потребител #500
Регистриран: сряда 21 септември 2011 - 06:43:20
съобщения: 187

Добави коментар към горната статия ^ bv.gif________________________________
__________________________________
Моля, посетителите да кликнат по един път на рекламата, за да поощрят този сайт!
Най-отгоре
Post to Facebook
понеделник 26 декември 2016 - 21:19:10


Регистриран потребител #500
Регистриран: сряда 21 септември 2011 - 06:43:20
съобщения: 187

Заключителна разпоредба
§ 7. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения:
1. В чл. 178, ал. 1 думите „е право на всички“ се заменят със „се провежда за“.
2. В чл. 182:
а) в ал. 1 думите „провеждат и регистрират“ се заменят с
 „провеждат, регистрират и контролират“;
б) алинея 4 се отменя.“
________________________________________________

Чл. 178. (1) 
 Следдипломното обучение е / право на всички/ се провежда за лица с образователно-квалификационна степен "доктор", "магистър" и "бакалавър", които работят в националната система за здравеопазване.

Чл. 182.
(1)
Съсловните организации на лекарите, на лекарите по дентална медицина, на магистър-фармацевтите и на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти организират, координират, /провеждат и регистрират
 провеждат, регистрират и контролират  продължаващото медицинско обучение на лекарите, на лекарите по дентална медицина, на магистър-фармацевтите и на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти при условия и по ред, определени в договори с висшите училища, Българския Червен кръст и Военномедицинската академия.

(4)  /отменя се/
Контролът на дейностите по ал.1-3 се осъществява по ред, определен от министъра на здравеопазването


[ Редактирано понеделник 26 декември 2016 - 21:58:30 ]

________________________________
__________________________________
Моля, посетителите да кликнат по един път на рекламата, за да поощрят този сайт!
Най-отгоре
admin
понеделник 30 януари 2017 - 09:36:11
admin=salvia.... моите мнения са си мои лични


Регистриран потребител #1
Регистриран: четвъртък 20 ноември 2008 - 21:27:53
съобщения: 2956


_________________________________________

Моля, посетителите да кликнат по един път на рекламата, за да поощрят този сайт!

препоръчано

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Как изобщо бихме могли да притежаваме каквото и да било?
В най-добрият случай сме само временни собственици
на играчките си за кратък отрязък от време.

=======
Най-отгоре
 

Иди:     Най-отгоре

Публикувайте тази тема: rss 0.92 Публикувайте тази тема: rss 2.0 Публикувайте тази тема: RDF
Powered by e107 Forum System


Back on top ^'crystalx 1.1' by Joei. Original html theme by Nuvio. This theme also contains code by Wiedhodho.
Време за изпълнение: 0.0893 сек., 0.0137 от тях за заявки.