Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]
[ ]
[ ]
Новини 2020

ПВСЧПСН
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 


 


Търсене PHARMABG.NETОнлайн

Гости: 7, Регистрирани: 0 ...

най-много онлайн: 171
(Регистрирани: 0, Гости: 171) на 27 авг : 22:00

Регистрирани: 215
Най-новият регистриран: pharmabg

вторник 07 февруари 2012

Становище на БФС

вторник 07 февруари 2012 - 09:52:50,Статии,admin , Comments: 0 | Trackbacks: 5
СТАНОВИЩЕ ПО РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ В СТРУКТУРАТА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ВЪВ ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ № 202-03-3, ВНЕСЕНО ОТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА 13.01.2012Г.


изх. № 012/ 24.01.2012г.

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО,НАУКАТА И ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА КЪМ 41-ТО НС

Г-Н ОГНЯН СТОИЧКОВ ЯНАКИЕВ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВЕТЕНА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ КЪМ 41-ТО НС

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА


ОТНОСНО:    Вземане на решение за преобразуване на Химически факултет в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски" във факултет по химия и фармация № 202-03-3, внесено от Министерски съвет на 13.01.2012г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ЯНАКИЕВ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО АТАНАСОВА,

Във връзка с предстоящо вземане на решение за преобразуване на Химически факултет в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски" във факултет по химия и фармация № 202-03-3, внесено от Министерски съвет на 13.01.2012г.,Управителният съвет на Българския фармацевтичен съюз (БФС) представя своето становище.

Българският фармацевтичен съюз (БФС) е съсловна, професионална организация на магистър – фармацевтите в Република България. Основни цели на БФС са да ръководи, регулира, развива и представлява фармацевтичната професия.

Във връзка с гореизложеното с голяма степен на достоверност би могло да се твърди, че БФС е лицето, разполагащо с информация за капацитета на човешките ресурси в сектора Фармация, както на територията на РБългария, така и на територията на останалите страни членки на ЕС. Съгласно Закона за висшето образование и Директива 2005/36 фармацевтичната професия е регулирана такава. В тази връзка е нужно държавата да упражнява пълен контрол и да регулира, както провежданото обучение, така и броя на обучаваните специалисти.

На първо място, в решението на МС се възприемат два основни мотива за предоставяне на правото на ХФ към СУ Св.Климент Охридски да получи акредитация за обучение по специалност Фармация – нарастващата нужда от магистър-фармацевти и конкуренцията между висшите училища.

Относно нарастващата нужда от магистри по специалност Фармация БФС не споделя посоченото становище. Според данните от регистъра на членовете на БФС, които представляват всички магистър-фармацевти, които по закон имат право да упражняват професия, броят на магистър-фармацевтите не намалява. Осигуреността с магистър-фармацевти в Република България е 73,53 %ооо, което е по-висока стойност в сравнение със средноевропейския показател от 71,80 %ооо.

На следващо място, след разкриването на фармацевтични факултети в структурите на висши училища в Пловдив и във Варна рязко се е увеличил броя на прехвърляните от чуждестранни ВУЗ български студенти надвишаващ няколко пъти държавната поръчка – напр. при държавна поръчка в рамките на 30 – 40 студенти броя на обучаващите в тях достига 100 и повече. Същевременно по 50 – 60 дипломирани в чужбина фармацевти, предимно от Украйна и други държави от бившия Съветски съюз, получават ежегодно от Министъра на здравеопазването признаване на професионална квалификация да упражняват фармацевтичната професия в страната.

Тези лица се прибавят към броя на студентите приемани съобразно утвърдените места за прием всяка година, като общият брой на завършващите фармацевти варира между 350 и 400 годишно. Тази бройка е приблизително 7 % от практикуващите магистър-фармацевти в страната. При вземане на решението следва да се има предвид, че първият випуск от специалисти на новата структура ще завърши след 6 години. През този период в сектора ще са навлезли над 2000 новозавършили магистър-фармацевти, което е над 40% от практикуващите към момента. Преценката за необходимостта от съответните специалисти следва да се съобрази с момента на фактическо придобиване на образователно-квалификационната степен, а – не към настоящия момент. Следователно, БФС счита, че не е налице нарастваща нужда от магистри по Фармация, а тази нужда ще намалява през годините. При анализа, който се прави, следва да се има предвид, че през последните години бяха увеличени с 200% съществуващите бази за обучение на магистри по Фармация с откриването на нови Фармацевтични факултети в Пловдив и във Варна. Няма мотиви за продължаващо увеличение на броя на базите за обучение по критерии брой на обучавани.

Относно конкуренцията между висшите училища, следва да се посочи, че тази конкуренция е относителна, като се има предвид, че от републиканския бюджет се предоставят субсидии на съществуващите факултети. Така, разкриването на нов факултет към СУ Св.Климент Охридски ще доведе не до реална конкуренция, а – до борба между висшите училища за субсидии и тяхното изразходване. Според данни на висшите училища държавната субсидия за обучението на 1 студент-фармацевт през последните години е в рамките на 6 000 – 7 000 лв. и е сред най-високите в страната (само обучението на медици и стоматолози е по-скъпо). Новата структура ще следва да направи вложение в материална база и други инвестиции в размер на стотици хиляди левове. Обратното би означавало ниско качество на образованието. Следователно, мотивът за конкуренцията между висшите училища, всъщност води до по-големи разходи на държавата и до понижаване на ефективността на обучението. Именно, политиката на държавата в сферата на висшето образование през последните две години е на реформиране, съкращаване на ненужни структури и увеличаване на ефективността на съществуващите бази.

БФС изразява пълно разбиране към липсата на интерес към съществуващите специалности в Химически факултет на СУ Св.Климент Охридски и желанието за намирането на начини за увеличаване на приема. Но, БФС не счита, че това трябва да бъде с цената на понижаване на качеството на образованието по специалност Фармация и стимулиране на прехвърлянето на чуждестранни студенти. Следва да се има предвид, че преподаваните в момента специалности в ХФ на СУ Св.Климент Охридски и специалността Фармация са от различни професионални направления.

БФС подчертава факта, че министърът на здравеопазването в свое писмо изх. № 21-00-316-10/24.02.2011г. е уведомил министър-председателя за отрицателното становище на Висшия съвет по Фармация относно преобразуване на ХФ на СУ Св.Климент Охридски. Следва да се има предвид, че министърът на здравеопазването е органът натоварен да провежда и управлява като орган на изпълнителната власт държавната политика в областта на здравеопазването.

БФС отново изразява и опасенията си относно отрицателната оценка в хода на акредитационната процедура на учебната документация – квалификационна характеристика, учебен план и учебни програми; липсата на звена за профилиране на обучението по Фармация от това по Химия; липсата на хабилитирани преподаватели по определени специалности, което ще доведе до нецелесъобразно разходване на държавната субсидия чрез привличане на такива от вече съществуващи бази; необходимостта от инвестиции в материална база, които не са направени и няма гаранции, че СУ Св.Климент Охридски ще получи средства за това; липсата на финансово обезпечаване на проекта и т.н.

БФС призовава народните представители при анализа си да имат предвид, че:


·        Увеличението на броя на магистър-фармацевтите не отговаря на реалните нужди на страната. Тази тенденция е в особен дисонанс с развитието при останалите медицински специалисти и икономиката на страната.

 ·        Недалновидната политика на откриване на нови Фармацевтични факултети, ще доведе до сериозен дисбаланс по отношение на търсенето и предлагането на работна сила в сектора. ·        В резултат съществува реална опасност да се формира излишък от магистър-фармацевти на пазара на труда. Като последица вече се забелязва спад на работните заплати и първи сигнали за безработица в сектора.

 ·        При тези условия именно фармацевтите във възрастовата група от 25-40 години е най-вероятно да потърсят реализация извън границите на страната.

·        Диверсификацията на учебния процес в различни звена, особено на територията на един град е ненужна инвестиция, която ще доведе до излишни административни разходи и ще е в разрез с установените практики в държавите-членки на ЕС.
изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новинаКлип на деняРадио Хоризонт на живо

ЛИНК

Онлайн

Гости: 7
Регистрирани: 0
На тази странница: 1
Регистрирани: 215, най-новият: pharmabg


'crystalx 1.1' by Joei. Original html theme by Nuvio. This theme also contains code by Wiedhodho.
Време за изпълнение: 0.0379 сек., 0.0086 от тях за заявки.